Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • www.kowiesy.pl

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

Obwieszczenie Wójta Gminy Kowiesy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany uchwały Nr VII/33/99 Rady Gminy w Kowiesach z dnia 4 marca 1999 r. roku w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zarębska
  data wytworzenia: 2021-09-02
 • opublikował: Ewa Zarębska
  data publikacji: 2021-09-02 11:22
 • zmodyfikował: Ewa Zarębska
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-02 11:35

Obwieszczenie Wójta Gminy Kowiesy o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany uchwały Nr VII/33/99 Rady Gminy w Kowiesach z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy, sporządzanej na podstawie uchwały Nr XXX/163/21 Rady Gminy Kowiesy z dnia 22 kwietnia 2021 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zarębska
  data wytworzenia: 2021-07-08
 • opublikował: Ewa Zarębska
  data publikacji: 2021-07-08 09:06
 • zmodyfikował: Ewa Zarębska
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-08 09:16

Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zarębska
  data wytworzenia: 2021-05-27
 • opublikował: Ewa Zarębska
  data publikacji: 2021-05-27 09:45
 • zmodyfikował: Ewa Zarębska
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-27 09:56

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zarębska
  data wytworzenia: 2021-04-22
 • opublikował: Rafał Lipiński
  data publikacji: 2021-04-22 13:49

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy, obejmującego fragmenty wsi: Chojnatka, Nowy Wylezin i Zawady wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zarębska
  data wytworzenia: 2020-07-06
 • opublikował: Rafał Lipiński
  data publikacji: 2020-07-06 14:42
 • zmodyfikował: Rafał Lipiński
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-17 11:52

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy obejmującego fragmenty wsi Chojnatka, Nowy Wylezin i Zawady oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymienionego planu

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy, obejmującego fragmenty wsi Jeruzal wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Gwardyńska
  data wytworzenia: 2019-04-16
 • opublikował: Rafał Lipiński
  data publikacji: 2019-04-16 14:51
 • zmodyfikował: Rafał Lipiński
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-16 14:55

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy i przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu w miejscowości Jeruzal

.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Chrzczonowice – wyłożenie do publicznego wglądu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Gwardyńska
 • opublikował: Radosław Maros
  data publikacji: 2014-11-19 15:43

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Gwardyńska
 • opublikował: Radosław Maros
  data publikacji: 2013-09-11 10:23

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Gwardyńska
 • opublikował: Radosław Maros
  data publikacji: 2013-04-15 13:06
 • zmodyfikował: Radosław Maros
  ostatnia modyfikacja: 2013-04-17 14:38

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Gwardyńska
 • opublikował: Radosław Maros
  data publikacji: 2012-12-03 14:51
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-12-06 11:42

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Gwardyńska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-01-02 14:54
 • zmodyfikował: Radosław Maros
  ostatnia modyfikacja: 2013-06-18 15:54

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Gwardyńska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-02 18:19
 • zmodyfikował: Radosław Maros
  ostatnia modyfikacja: 2013-06-18 15:56

Obwieszczenie Wójta Gminy Kowiesy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko

Treść obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Kowiesy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Wójta Gminy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Ogłoszenie Wójta Gminy Kowiesy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi: Wola Pękoszewska, Turowa Wola. Paplin, Jeruzal, Lisna, Kowiesy

O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Kowiesy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi: Wola Pękoszewska, Turowa Wola, Paplin, Jeruzal, Lisna, Kowiesy.

Opis strony

Redaguje: Teresa Słoma, tel.(046) 831 70 81, 96-111 Kowiesy

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 26618
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-09-08 09:25:07