Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

Obwieszczenie Wójta Gminy Kowiesy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy, obejmującego fragment miejscowości Zawady oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymienionego planu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zarębska
  data wytworzenia: 2023-10-26
 • opublikował: Ewa Zarębska
  data publikacji: 2023-10-26 14:01

Obwieszczenie Wójta Gminy Kowiesy o podjęciu przez Radę Gminy Kowiesy: 1) uchwały Nr LII/281/23 Rady Gminy Kowiesy z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy, obejmującego fragmenty wsi Zawady i Wola Pękoszewska (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2023 r. poz. 2734); 2) uchwały Nr LII/280/23 Rady Gminy Kowiesy z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/47/2003 Rady Gminy Kowiesy z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2023 r. poz. 2753).

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zarębska
  data wytworzenia: 2023-04-06
 • opublikował: Ewa Zarębska
  data publikacji: 2023-04-06 09:51

Obwieszczenie Wójta Gminy Kowiesy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zarębska
  data wytworzenia: 2023-01-05
 • opublikował: Ewa Zarębska
  data publikacji: 2023-01-05 08:46
 • zmodyfikował: Ewa Zarębska
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-12 09:53

Obwieszczenie Wójta Gminy Kowiesy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy obejmującego fragmenty wsi Zawady i Wola Pękoszewska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zarębska
  data wytworzenia: 2023-01-05
 • opublikował: Ewa Zarębska
  data publikacji: 2023-01-05 08:37
 • zmodyfikował: Ewa Zarębska
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-12 10:46

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zarębska
 • opublikował: Ewa Zarębska
  data publikacji: 2022-07-14 10:04

Obwieszczenie Wójta Gminy Kowiesy o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany uchwały Nr X/47/2003 Rady Gminy Kowiesy z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy sporządzanej na podstawie uchwały Nr XLII/223/22 Rady Gminy Kowiesy z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zarębska
  data wytworzenia: 2022-06-30
 • opublikował: Ewa Zarębska
  data publikacji: 2022-06-30 09:21

Obwieszczenie Wójta Gminy Kowiesy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy, obejmującego fragmenty wsi Zawady i Wola Pękoszewska oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymienionego planu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zarębska
  data wytworzenia: 2022-06-15
 • opublikował: Ewa Zarębska
  data publikacji: 2022-06-15 10:44

Obwieszczenie Wójta Gminy Kowiesy o przystąpieniu do sporządzenia zmiany uchwały Nr X/47/2003 Rady Gminy Kowiesy z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymienionego planu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zarębska
 • opublikował: Ewa Zarębska
  data publikacji: 2022-05-19 09:52

Obwieszczenie Wójta Gminy Kowiesy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zarębska
  data wytworzenia: 2022-04-21
 • opublikował: Ewa Zarębska
  data publikacji: 2022-04-21 12:06

Obwieszczenie Wójta Gminy Kowiesy o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany uchwały Nr VII/33/99 Rady Gminy w Kowiesach z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy, sporządzanej na podstawie uchwały Nr XXXVII/195/21 Rady Gminy Kowiesy z dnia 25 listopada 2021 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zarębska
  data wytworzenia: 2022-02-24
 • opublikował: Ewa Zarębska
  data publikacji: 2022-02-24 11:17

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zarębska
  data wytworzenia: 2022-02-17
 • opublikował: Ewa Zarębska
  data publikacji: 2022-02-16 08:52

Obwieszczenie Wójta Gminy Kowiesy o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zarębska
  data wytworzenia: 2022-01-05
 • opublikował: Ewa Zarębska
  data publikacji: 2022-01-05 10:49
 • zmodyfikował: Ewa Zarębska
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-05 10:50

Obwieszczenie Wójta Gminy Kowiesy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany uchwały Nr VII/33/99 Rady Gminy w Kowiesach z dnia 4 marca 1999 r. roku w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zarębska
  data wytworzenia: 2021-09-02
 • opublikował: Ewa Zarębska
  data publikacji: 2021-09-02 11:22
 • zmodyfikował: Ewa Zarębska
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-02 11:35

Obwieszczenie Wójta Gminy Kowiesy o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany uchwały Nr VII/33/99 Rady Gminy w Kowiesach z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy, sporządzanej na podstawie uchwały Nr XXX/163/21 Rady Gminy Kowiesy z dnia 22 kwietnia 2021 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zarębska
  data wytworzenia: 2021-07-08
 • opublikował: Ewa Zarębska
  data publikacji: 2021-07-08 09:06
 • zmodyfikował: Ewa Zarębska
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-08 09:16

Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zarębska
  data wytworzenia: 2021-05-27
 • opublikował: Ewa Zarębska
  data publikacji: 2021-05-27 09:45
 • zmodyfikował: Ewa Zarębska
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-27 09:56

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zarębska
  data wytworzenia: 2021-04-22
 • opublikował: Rafał Lipiński
  data publikacji: 2021-04-22 13:49

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy, obejmującego fragmenty wsi: Chojnatka, Nowy Wylezin i Zawady wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zarębska
  data wytworzenia: 2020-07-06
 • opublikował: Rafał Lipiński
  data publikacji: 2020-07-06 14:42
 • zmodyfikował: Rafał Lipiński
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-17 11:52

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy obejmującego fragmenty wsi Chojnatka, Nowy Wylezin i Zawady oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymienionego planu

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy, obejmującego fragmenty wsi Jeruzal wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Gwardyńska
  data wytworzenia: 2019-04-16
 • opublikował: Rafał Lipiński
  data publikacji: 2019-04-16 14:51
 • zmodyfikował: Rafał Lipiński
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-16 14:55

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy i przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu w miejscowości Jeruzal

.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Chrzczonowice – wyłożenie do publicznego wglądu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Gwardyńska
 • opublikował: Radosław Maros
  data publikacji: 2014-11-19 15:43

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Gwardyńska
 • opublikował: Radosław Maros
  data publikacji: 2013-09-11 10:23

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Gwardyńska
 • opublikował: Radosław Maros
  data publikacji: 2013-04-15 13:06
 • zmodyfikował: Radosław Maros
  ostatnia modyfikacja: 2013-04-17 14:38

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Gwardyńska
 • opublikował: Radosław Maros
  data publikacji: 2012-12-03 14:51
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-12-06 11:42

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Gwardyńska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-01-02 14:54
 • zmodyfikował: Radosław Maros
  ostatnia modyfikacja: 2013-06-18 15:54

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Gwardyńska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-02 18:19
 • zmodyfikował: Radosław Maros
  ostatnia modyfikacja: 2013-06-18 15:56

Obwieszczenie Wójta Gminy Kowiesy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko

Treść obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Kowiesy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Wójta Gminy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Ogłoszenie Wójta Gminy Kowiesy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi: Wola Pękoszewska, Turowa Wola. Paplin, Jeruzal, Lisna, Kowiesy

O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Kowiesy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi: Wola Pękoszewska, Turowa Wola, Paplin, Jeruzal, Lisna, Kowiesy.

Opis strony

Redaguje: Teresa Słoma, tel.(046) 831 70 81, 96-111 Kowiesy

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 43309
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-10-26 14:05:28