Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

Ogłoszenie
Wójta Gminy Kowiesy

z dnia 24 marca 2020 r.

o wynikach konsultacji społecznych dotyczących zniesienia urzędowych nazw miejscowości

  Konsultacje społeczne w przedmiocie zniesienia urzędowych nazw miejscowości:

1) Chełmce-Towarzystwo (część wsi Chełmce) -  skierowane do mieszkańców wsi Chełmce;

2) Chojnatka (osada) - skierowane do mieszkańców  wsi Chojnatka;

3) Chorbów (część wsi Jeruzal), Dębniak (część wsi Jeruzal), Jeruzal Poduchowny (część wsi Jeruzal), Klin (część wsi Jeruzal) - skierowane do mieszkańców  wsi Jeruzal;

4) Huta Zawadzka (wieś) -  skierowane do mieszkańców  wsi Zawady;

5) Jaśminówka (część wsi Turowa Wola), Nastyczówka (część wsi Turowa Wola) - skierowane do mieszkańców  wsi Turowa Wola;

6) Nowe Zawady (część wsi Wycinka Wolska) -  skierowane do mieszkańców  wsi Wycinka Wolska;

7) Politowizna (część wsi Paplin) - skierowane do mieszkańców wsi Paplin

 - przeprowadzone w formie ankiet zawierających pytanie/a konsultacyjne odbyły się w terminie od 28.02.2020 r. do 20.03.2020 r.

 
W okresie przeprowadzania konsultacji ogółem wpłynęło 170 ankiet w tym 167, w których opowiedziano się za zniesieniem i/lub przeciw zniesieniu nazwy miejscowości i 3 ankiety, w których nie zajęto stanowiska.

Zbiorcze zestawienie wyników  konsultacji  przedstawia poniższa tabela:

 

Lp.

wieś

Liczba mieszkańców poszczególnych wsi biorących udział w konsultacjach

Liczba mieszkańców, którzy wzięli udział w konsultacjach a nie zajęli stanowiska

Urzędowa nazwa miejscowości wnioskowana do zniesienia

Liczba głosów za zniesieniem

Liczba głosów przeciw zniesieniu

 
 

1

Chełmce

31

0

Chełmce- Towarzystwo (część wsi Chełmce)

31

0

 

2

Chojnatka

8

0

Chojnatka (osada)

8

0

 

3

Jeruzal

21

0

Chorbów (część wsi Jeruzal)

20

1

 

Dębniak (część wsi Jeruzal)

18

3

 

Jeruzal Poduchowny (część wsi Jeruzal)

20

1

 

Klin (część wsi Jeruzal)

20

1

 

4

Zawady

42

0

Huta Zawadzka (wieś)

42

0

 

5

Turowa Wola

22

0

Jaśminówka (część wsi Turowa Wola)

22

8

 

Nastyczówka (część wsi Turowa Wola)

22

8

 

6

Wycinka Wolska

22

0

Nowe Zawady (część wsi Wycinka Wolska)

22

0

 

7

Paplin

24

3

Politowizna (część wsi  Paplin)

16

5

 

 

Wójt Gminy

/-/ Jarosław Pepka

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Kałamajska-Nowak
  data wytworzenia: 2020-03-24
 • opublikował: Urszula Wieteska
  data publikacji: 2020-03-24 10:14
 • zmodyfikował: Urszula Wieteska
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-24 10:27

Ogłoszenie
Wójta Gminy Kowiesy

z dnia 27 lutego 2020 r.

o konsultacjach społecznych dotyczących zniesienia urzędowych nazw miejscowości


Wójt Gminy Kowiesy zaprasza mieszkańców Gminy Kowiesy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.

I.        Przedmiot i podmiot konsultacji społecznych.

  Konsultacje społeczne w przedmiocie zniesienia urzędowych nazw miejscowości:

1) Chełmce-Towarzystwo (część wsi Chełmce) -  skierowane do mieszkańców wsi Chełmce;

2) Chojnatka (osada) - skierowane do mieszkańców  wsi Chojnatka;

3) Chorbów (część wsi Jeruzal), Dębniak (część wsi Jeruzal), Jeruzal Poduchowny (część wsi Jeruzal), Klin (część wsi Jeruzal) - skierowane do mieszkańców  wsi Jeruzal;

4) Huta Zawadzka (wieś) -  skierowane do mieszkańców  wsi Zawady;

5) Jaśminówka (część wsi Turowa Wola), Nastyczówka (część wsi Turowa Wola) - skierowane do mieszkańców  wsi Turowa Wola;

6) Nowe Zawady (część wsi Wycinka Wolska) -  skierowane do mieszkańców  wsi Wycinka Wolska;

7) Politowizna (część wsi Paplin) - skierowane do mieszkańców wsi Paplin.

II.      Termin przeprowadzenia konsultacji społecznych.

Konsultacje trwają od 28.02.2020 r. do 20.03.2020 r.

III.      Forma przeprowadzenia konsultacji społecznych.

Konsultacje przeprowadzone będą w formie ankiet zawierających pytanie/a konsultacyjne, których formularz zostanie udostępniony:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kowiesy: www.bip.kowiesy.pl ;

2) na stronie internetowej Gminy Kowiesy: www.kowiesy.pl ;

3) w Biurze Rady Gminy Kowiesy - pok. nr 17.

Wypełnioną ankietę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Kowiesy pok. nr 15 w terminie przeprowadzania konsultacji.

VI.  Ogłoszenie wyników konsultacji społecznych.

Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kowiesy oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kowiesy.

 

    Wójt Gminy

/-/ Jarosław Pepka

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Kałamajska-Nowak
  data wytworzenia: 2020-02-27
 • opublikował: Urszula Wieteska
  data publikacji: 2020-02-28 12:57

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3788
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-09-30 15:43:24