Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

ZARZĄDZENIE NR 169/2006 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Urzędu Gminy Kowiesy
Zarządzenie Nr 168/2006 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego regulaminu premiowaniaZARZĄDZENIE Nr 166/2006 WÓJTA GMINY KOWIESY z dnia 05 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Z a r z ą d z e n i e n r 165/2006 W ó j t a G m i n y K o w i e s y
z dnia 05 grudnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej, Zespołu Spisowego oraz Zespołu Likwidacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Jeruzalu

Z a r z ą d z e n i e n r 164/2006 W ó j t a G m i n y K o w i e s y z dnia 05 grudnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej, Zespołu Spisowego oraz Zespołu Likwidacyjnego w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kowiesach i Filii w Turowej Woli

ZARZĄDZENIE Nr 163/2006 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 4 grudnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej, Zespołów Spisowych oraz Zespołu Likwidacyjnego

ZARZĄDZENIE NR 161/2006 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 13 listopada 2006 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 160 /2006 z dnia 13 listopada 2006 roku w sprawie opracowania układu wykonawczego do zmian budżetu i w budżecie gminy na 2006 rok
ZARZĄDZENIE NR 158/2006 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 31 października 2006 r. zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Kowiesy w sprawie ustalenia polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy Kowiesy
ZARZĄDZENIE Nr 153/06
Wójta Gminy Kowiesy
z dnia 13 września 2006 roku
w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej
w Kowiesach

ZARZĄDZENIE NR 150/2006
Wójta Gminy Kowiesy
z dnia 10 sierpnia 2006 roku
w sprawie powołania Komisji Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej i operatu wodno-prawnego oraz realizacja inwestycji – biologiczna oczyszczalnia ścieków dla Ośrodka Zdrowia w Kowiesach w dniu 10 sierpnia 2006 roku

ZARZĄDZENIE NR 149/2006
Wójta Gminy Kowiesy
z dnia 01 sierpnia 2006 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na wykonanie nawierzchni z kamienia tłuczonego na drogach dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Paplinek i Lisna gmina Kowiesy w dniu 02 sierpnia 2006 roku

Zarządzenie Nr 148/06
Wójta Gminy Kowiesy
z dnia 27 lipca 2006 roku
w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Kowiesy

ZARZĄDZENIE Nr 147/2006
WÓJTA GMINY KOWIESY
z dnia 26 lipca 2006 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

ZARZĄDZENIE Nr 146/2006
WÓJTA GMINY KOWIESY
z dnia 26 lipca 2006 r.

w sprawie powołania omisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

ZARZĄDZENIE NR 145/2006
Wójta Gminy Kowiesy
z dnia 13 lipca 2006 roku
w sprawie powołania Komisji do odbioru inwestycji pn. Docieplenie ścian zewnętrznych i stropów budynków Urzędu Gminy i Biblioteki
w dniu 14 lipca 2006 roku

ZARZĄDZENIE NR 144/2006
WÓJTA GMINY KOWIESY
z dnia 30 czerwca 2006 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kowiesy

ZARZĄDZENIE NR 143/2006
Wójta Gminy Kowiesy
z dnia 30 czerwca 2006 roku
w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2006 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2006
Wójta Gminy Kowiesy
z dnia 30 czerwca 2006 roku
w sprawie opracowania układu wykonawczego do zmian budżetu gminy na 2006 rok

ZARZĄDZENIE NR 141/2006
Wójta Gminy Kowiesy
z dnia 30 czerwca 2006 roku
w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2006 rok.

Zarządzenie Nr 140/06 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 24 maja 2006 roku w sprawie ustalenia dnia 26 maja 2006 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Kowiesy

ZARZĄDZENIE NR 139/2006 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 24 maja 2006 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2006 rok.

Zarządzenie Nr 138/2006 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 18 kwietnia 2006 w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty fiansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 2006 roku.

ZARZĄDZENIE NR 137/2006
Wójta Gminy Kowiesy
z dnia 31 marca 2006 roku

w sprawie poowłania Komisji przetargowej w celu przeprwoadzania przetargów i rokowań na sprzedaż, dzierżawę, najem nieruchomości będących własnością Gminy

ZARZĄDZENIE NR 136/2006
Wójta Gminy Kowiesy
z dnia 31 marca 2006 roku

w sprawie wyboru organizacji pozarządowej, która uzyska dotację oraz wysokości dotadcji na realizację zadania publicznego Gminy Kowiesy w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

ZARZĄDZENIE NR 135/2006
Wójta Gminy Kowiesy
z dnia 28 marca 2006 roku

w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 rok.

ZARZĄDZENIE NR 134/2006
Wójta Gminy Kowiesy
z dnia 28 marca 2006 roku

w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok.
ZARZĄDZENIE NR 133/2006
Wójta Gminy Kowiesy
z dnia 14 lutego 2006 roku
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i oceny ofert na realizację zadań publicznych w roku 2006

ZARZĄDZENIE NR 132/2006
Wójta Gminy Kowiesy
z dnia 1 lutego 2006 roku
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ZARZĄDZENIE NR 131/2006 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 02 stycznia 2006 roku w sprawie regulaminu wewnętrznej kontroli finansowej

Zarządzenie nr 130 /2005 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie wynagrodzenia za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym dla członków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Kowiesy
ZARZĄDZENIE Nr 129/2005 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie opracowania układu wykonawczego do zmian budżetu i w budżecie gminy na 2005 rok.
ZARZĄDZENIE NR 128/2005 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-04-12 15:37
ZARZĄDZENIE NR 127/2005 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 16 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych na terenie Gminy Kowiesy
Z a r z ą d z e n i e n r 126/2005 W ó j t a G m i n y K o w i e s y z dnia 08 grudnia 2005 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej, Zespołu Spisowego oraz Zespołu Likwidacyjnego w Szkole Podstawowej w Turowej Woli .
Z a r z ą d z e n i e n r 125/2005 W ó j t a G m i n y K o w i e s y z dnia 08 grudnia 2005 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej, Zespołu Spisowego oraz Zespołu Likwidacyjnego w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kowiesach.
ZARZĄDZENIE NR 123/2005 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 01 grudnia 2005 r.
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej, Zespołów Spisowych oraz Zespołu Likwidacyjnego
ZARZĄDZENIE NR 122/2005 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie opracowania układu wykonawczego do zmian budżetu i w budżecie gminy na 2005 rok
ZARZĄDZENIE NR 121/2005 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 28 listopada 2005 roku
w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 rok
ZARZĄDZENIE NR 120/2005 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2005 rok.
ZARZĄDZENIE Nr 119/2005 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 10 listopada 2005 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej
ZARZĄDZENIE NR 118A/2005
Wójta Gminy Kowiesy
z dnia 27 października 2005 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
ZARZĄDZENIE Nr 118/2005
Wójta Gminy Kowiesy
z dnia 17 października 2005 roku
w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 115/2005 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 30 września 2005 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2005 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 114/2005 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 30 września 2005 roku w sprawie opracowania układu wykonawczego do zmian budżetu i w budżecie gminy na 2005 rok.

ZARZĄDZENIE NR 113/2005 WÓJTA GMINY KOWIESY z dnia 23 wrzesnia 2005 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2005 rok

ZARZĄDZENIE NR 112/2005 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 15 września 2005 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.

Z a r z ą d z e n i e N r 111/2005 W ó j t a G m i n y K o w i e s y z dnia 31 sierpnia 2005 roku. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej, Zespołu Spisowego oraz Zespołu Likwidacyjnego w Szkole Podstawowej w Turowej Woli

ZARZĄDZENIE NR 110/2005 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 31sierpnia 2005 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 109/2005 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 30 sierpnia 2005 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2005 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 107/2005 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 20 sierpnia 2005 roku w sprawie opracowania układu wykonawczego do zmian budżetu i w budżecie gminy na 2005 rok

ZARZĄDZENIE NR 106/2005 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 18 sierpnia 2005 roku w sprawie powołania Koordynatora Gminnego odpowiedzialnego za szkolenie operatorów obsługi informatycznej obowodowych komisji wyborczych i wsparcie techniczne obsługi informatycznej tych komisji

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 105/2005 WÓJTA GMINY KOWIESY z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 104 /2005 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 27 lipca 2005 roku w sprawie wynagrodzenia za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym dla członków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminyKowiesy

ZARZĄDZENIE NR 103/2005 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 15 lipca 2005 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Turowej Woli

ZARZĄDZENIE NR 102/2005 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 12 lipca 2005 roku w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego oraz wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej

Zarządzenie nr 99/2005 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 21 czerwca 2005 roku w sprawie uzupełnienia składu Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych klęską żywiołową i opiniowania wniosków kredytowych przeznaczonych na likwidacje skutków tych klęsk na terenie gminy Kowiesy, powołanej Zarządzeniem nr 143 Wojewody łódzkiego z dnia 1 lipca 1999 roku

Zarządzenie nr 98/2005 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 9 czerwca 2005 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie nr 96/2005 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego urzędu Gminy Kowiesy

Zarządzenie Nr 92 /2005 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 21 kwietnia 2005 roku w sprawie zmiany składu obwodowej komisji wyborczej Nr l w Kowiesach utworzonej w celu przeprowadzenia przedterminowych wyborów na Wójta Gminy zarządzonych na dzień 24 kwietnia 2005 roku

ZARZĄDZENIE Nr 91/2005 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 14 kwietnia 2005 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia przedterminowych wyborów Wójta Gminy Kowiesy na dzień 24 kwietnia 2005 roku

ZARZĄDZENIE Nr 90/05 Wójta Gminy Kowiesyz dnia 14 kwietnia 2005 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2005 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 89/05 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 6 kwietnia 2005 roku w sprawie pracy Urzędu Gminy Kowiesy w dniu 8 kwietnia 2005 rok

ZARZĄDZENIE Nr 87/05 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 27 lutego 2005 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kowiesy

ZARZĄDZENIE NR 86/2005 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej i powołania komisji inwentaryzacyjnej.

ZARZĄDZENIE NR 85/2005 WÓJTA GMINY KOWIESY z dnia 22 lutego 2005 roku w sprawie odwołania z funkcji Zastępcy Wójta Gminy Kowiesy

ZARZĄDZENIE NR 84/05 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 01 lutego 2005 roku w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych

ZARZĄDZENIE NR 83/05 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 01 lutego 2005 roku w sprawie wprowadzenia i wdrożenia do stosowania Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Kowiesach oraz Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Urzędzie Gminy w Kowiesach

ZARZĄDZENI NR 82/2005 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 4 stycznia 2005 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ZARZĄDZENI NR 81/2005 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 4 stycznia 2005 roku w sprawie powołania pełnomocnika do spraw gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

ZARZĄDZENIE Nr 80/2004 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 31 grudnia 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 79/2004 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie opracowania układu wykonawczego do zmian budżetu i w budżecie gminy na 2004 rok.

ZARZĄDZENIE NR 78/04 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej opis systemu przetwarzania danych w systemie informatycznym w Urzędzie Gminy oraz opis systemu informatycznego.

ZARZĄDZENIE NR 77/2004 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 20 grudnia 2004 roku w sprawie pracy Urzędu Gminy w dniu 24 grudnia 2004 roku

ZARZĄDZENIE NR 76/2004 Wójta Gminy Kowiesy Z dnia 15 grudnia 2004r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji i powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych.

ZARZĄDZENIE NR 75/2004 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 13 grudnia 2004 roku w sprawie instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego Urzędu Gminy Kowiesy

ZARZĄDZENIE NR 74/04 WÓJTA GMINY Kowiesy z dnia 13 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany regulaminu pracy Urzędu Gminy Kowiesy

ZARZĄDZENIE Nr 73 /2004 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 13.12.2004 r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego wodociągu wraz z przyłączami w Woli Pękoszewskiej i Pękoszewie.

Zarządzenie nr 72 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 10 grudnia 2004 roku. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej, Zespołu Spisowego oraz Zespołu Likwidacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Jeruzalu.

Zarządzenie nr 71/2004 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 10 grudnia 2004 roku. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej, Zespołu Spisowego oraz Zespołu Likwidacyjnego w Szkole Podstawowej w Turowej Woli .

Zarządzenie nr 70/2004 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 10 grudnia 2004 roku. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej, Zespołu Spisowego oraz Zespołu Likwidacyjnego w Szkole Podstawowej w Woli Pękoszewskiej.

Zarządzenie nr 69/2004 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 10 grudnia 2004 roku. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej, Zespołu Spisowego oraz Zespołu Likwidacyjnego w Szkole Podstawowej w Kowiesach.

ZARZĄDZENIE Nr 68/04 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 07 grudnia 2004 roku w sprawie opracowania układu wykonawczego do zmian budżetu gminy na 2004 rok.

ZARZĄDZENIE NR 67/2004 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 6/2003 z 11 kwietnia 2003 roku w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego

ZARZĄDZENIE Nr 66/04 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2004 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 65/04 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 29 października 2004 roku w sprawie opracowania układu wykonawczego do zmian budżetu gminy na 2004 rok.

Zarządzenie Nr 62/04 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 20 października 2004 roku w sprawie powołania Zastępcy Wójta

Zarządzenie Nr 63/04 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 24 sierpnia 2004 roku w sprawie powołania Komisji przejmującej użytkowanie nieruchomości z budynkami Ośrodka Zdrowia położonej w miejscowości Kowiesy oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 110/27

ZARZĄDZENIE Nr 62/04 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 30 września 2004 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2004 rok.

Zarządzenie Nr 61/04 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 24 sierpnia 2004 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej przy sprzedaży i dzierżawie nieruchomości będących własnościa Gminy i Agencji Nieruchomości Rolnych

ZARZĄDZENIE Nr 60/04 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie opracowania układu wykonawczego do zmian budżetu i w budżecie gminy na 2004 rok.

ZARZĄDZENIE NR 59/2004 Wójta Gminy Kowiesy Kowiesy z dnia 23 lipca 2004 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 6/2003 z 11 kwietnia 2003 roku w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego

Zarządzenie Nr 58a/2004 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 9 lipca 2004 roku w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego festynu "Jabłuszko" w dniu 26 września 2004 roku w Woli Pękoszewskiej

ZARZĄDZENIE Nr 56/04 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 31 maja 2004 roku w sprawie: opracowania układu wykonawczego do zmian budżetu i w budżecie gminy na 2004 rok.

ZARZĄDZENIE NR 54/2004 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 19 maja 2004 roku w sprawie powołania zespołu ds. tworzenia Planu Rozwoju Lokalnego

ZARZĄDZENIE Nr 52/04 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kowiesy

Zarządzenie Nr 51/2004 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 06 kwietnia 2004 w sprawie: sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 2004 roku.

ZARZĄDZENIE Nr 50/2004 WÓJTA GMINY KOWIESY z dnia 31 marca 2004 rokuw sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na 2004 rok.

ZARZĄDZENIE NR 49/2004 Szefa Obrony Cywilnej - Wójta Gminy Kowiesy z dnia 30 stycznia 2004r. w sprawie określenia celów i zadań w zakresie bezpieczeństwa i obronności w 2004 roku

ZARZĄDZENIE Nr 48/04 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 02 stycznia 2004 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kowiesy

ZARZĄDZENIE NR 47/04 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 2 stycznia 2004 roku w sprawie: zwrotu kosztów za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych

Zarządzenie Nr 46/03 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

Zarządzenie Nr 45/03 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie: opracowania układu wykonawczego do zmian budżetu i w budżecie gminy na 2003 rok. Na podstawie art. 30 ust.1, Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Zarządzenie nr 44/2003 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 10 grudnia 2003 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej, Zespołu Spisowego oraz Zespołu Likwidacyjnego w Szkole Podstawowej w Woli Pękoszewskiej

Zarządzenie nr 43/2003 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 10 grudnia 2003 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej, Zespołu Spisowego oraz Zespołu Likwidacyjnego w Szkole Podstawowej w Turowej Woli

Zarządzenie nr 42/2003 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 10 grudnia 2003 roku. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej, Zespołu Spisowego oraz Zespołu Likwidacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Jeruzalu

Zarządzenie Nr 40/2003 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 10 grudnia 2003 roku w sprawie opracowania układu wykonawczego do zmian budżetu i w budżecie gminy na 2003 rok.

Zarządzenie nr 39/2003 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 9 grudnia 2003 roku. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej, Zespołu Spisowego oraz Zespołu Likwidacyjnego w Urzędzie Gminy w Kowiesach

ZARZĄDZENIE Nr 38/2003 WÓJTA GMINY KOWIESY z dnia 18 listopada 2003 roku w sprawie obniżenia ceny nieruchomości stanowiących własność Gminy Kowiesy

ZARZĄDZENIE NR 37/2003 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 31 października 2003 roku w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego wodociągu w woli Pękoszewskiej i Zawadach

Zarządzenie Nr 36/2003 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 31 października 2003 roku w sprawie opracowania układu wykonawczego do zmian budżetu i w budżecie gminy na 2003 rok

Zarządzenie Nr 35 /2003 Wójta Gminy w Kowiesach z dnia 30 września 2003 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok

Zarządzenie Nr 34 /2003 Wójta Gminy w Kowiesach z dnia 30 września 2003 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2003 rok

ZARZĄDZENIE NR 33/2003 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 10 września 2003 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej przy sprzedaży i dzierżawie nieruchomości będących własnością Gminy i Agencji Nieruchomości Rolnych

ZARZĄDZENIE NR 32/2003 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 8 września 2003 roku w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej

ZARZĄDZENIE Nr 31/2003 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr 30/2003 Wójta Gminy w Kowiesach z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie opracowania układu wykonawczego do zmian budżetu i w budżecie gminy na 2003 rok

Zarządzenie Nr 29/2003 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 22.08.2003 r. w sprawie powołania zastępcy Wójta

ZARZĄDZENIE NR 28/2003 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 21 sierpnia 2003 roku w sprawie powołania komisji skontrowej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kowiesach Filia w Woli Pękoszewskiej

ZARZĄDZENIE Nr 27/2003 WÓJTA GMINY KOWIESY z dnia 7 sierpnia 2003 r. w sprawie powołania Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie Nr 26/2003 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 07.08.2003 r. w sprawie zmiany w składzie członków stałej Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego

Zarządzenie Nr 25/2003 WÓJTA GMINY KOWIESY z dnia 14 lipca 2003 roku w sprawie zmiany w składzie czonków stałej Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego

Zarządzenie Nr 24/2003 WÓJTA GMINY KOWIESY z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Zespolu Oświaty w Kowiesach

Zarządzenie N r 23/2003 Wójta Gminy w Kowiesach z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok

Zarządzenie Nr 22/2003 Wójta Gminy w Kowiesach z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie opracowania układu wykonawczego do zmian budżetu i w budżecie gminy na 2003 rok.

Zarządzenie Nr 21/2003 Wójt Gminy Kowiesy z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Kowiesach na czas wojny

Zarządzenie Nr 19/2003 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 16 czerwcza 2003r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kowiesach

ZARZĄDZENIE Nr 18/2003 WÓJTA GMINY KOWIESY z dnia 10 czerwca 2003 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania w gminie Kowiesy

Zarządzenie Nr 17/2003 z dnia 2 czerwca 2003 roku Wójta Gminy Kowiesy w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr 16 /2003 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie ustalenia instrukcji obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy w Kowiesach

Zarządzenie Nr 15 Wójta Gminy w Kowiesach z dnia 23 maja 2003 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2003 rok.

Zarządzenie Nr 14/2003 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 21 maja 2003 roku w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum ogólnokrajowym w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, w którym głosowanie zostanie przeprowadzone w dniach 7 i 8 czerwca 2003 roku

Zarzadzenie Nr 13/2003 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie zakazu handlu

Zarzadzenie Nr 12/2003 Wójta Gminy w Kowiesach z dnia 13 maja 2003 roku. w sprawie zasad przeprowadzania inwentaryzacji w Urzędzie Gminy w Kowiesach

Zarządzenie Nr 11/2003 z dnia 13 maja 2003 roku Wójta Gminy w Kowiesach w sprawie ustalenia polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy Kowiesy

Zarządzenie Nr 10/2003 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 5 maja 2003 roku w sprawie zwrotu kosztów za korzystanie a samochodu prywatnego do celów służbowych

Zarządzenie Nr 9 / 2003 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 5 maja 2003 roku w sprawie korzystania z telefonów słuzbowych w Urzedzie Gminy w Kowiesach

ZARZĄDZENIE NR 8 /2003 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 18 kwietnia 2003 roku w sprawie powołania komisji konkursowej

ZARZĄDZENIE NR 7/2003 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 22 kwietnia 2003 roku w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Ludowego Święta Integracyjnego w dniu 18.05.2003r w Woli Pękoszewskiej

Zarządzenie Nr 6 /2003 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 2003 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego

Zarządzenie Nr 5/ 2003 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie zakazu używania wyrobów tytoniowych

Zarządzenie Nr 4/2003 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 11 kwietnia 2003 w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 2003 roku

Zarządzenie Nr 3/2003 Wójta Gminy w Kowiesach z dnia 11 kwietnia 2003r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok.

Zarządzenie Nr 2/2003 Wójta Gminy w Kowiesach z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Kowiesach

Zarządzenie Nr 1/2003 Wójta Gminy w Kowiesach z dnia 13 marca 2003 roku w sprawie regulaminu wewnętrznej kontroli finansowej

Opis strony

Redaguje: Teresa Słoma, tel.(046) 831 70 81, 96-111 Kowiesy

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 416532
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-07-11 11:09:08