Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

RAPORT O STANIE GMINY ZA ROK 2021

INFORMACJA

o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy

za 2021 rok

 

Stosownie do art. 28aa  ustawy z dnia 08 marca  1990 r.  o samorządzie gminnym  Wójt Gminy zobowiązany jest  przedstawić Radzie Gminy Kowiesy raport o stanie gminy.  Dokument został przedstawiony Radzie na sesji w dniu 26 maja br.

Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie absolutorium dla Wójta. Nad przedstawionym przez Wójta raportem o stanie Gminy przeprowadza się debatę, w której uczestniczą radni, zabierając głos bez ograniczeń czasowych. W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać również głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa  do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami  co najmniej 20 mieszkańców. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania (wzór zgłoszenia poniżej). Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności dokonanych do Przewodniczącego Rady Gminy zgłoszeń. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15.

Termin sesji, na której odbędzie się debata nad raportem o stanie Gminy  ustalony został na dzień  28 czerwca 2022 r. (wtorek)  godz. 14.00. – świetlica wiejska w Woli Pękoszewskiej.

W związku z powyższym zgłoszenia do debaty przyjmowane będą w  Urzędzie Gminy Kowiesy do dnia 27 czerwca 2022 r .  (poniedziałek) do godz. 16.00.

            

 

              Zuzanna Dudziak

/-/ Przewodnicząca Rady Gminy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Słoma
  data wytworzenia: 2022-05-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-06-15 09:35

RAPORT O STANIE GMINY KOWIESY ZA ROK 2020

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Słoma
   data wytworzenia: 2021-06-23
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2021-06-23 13:30
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Terea Słoma
   data wytworzenia: 2021-07-12
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2021-07-13 13:28

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-06-23 13:28

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4019
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-06-15 09:36:59