Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

Informacje Obwodowych Komisjach Wyborczych o godzinach pracy w dniu głosowania

Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych z terenu gminy Kowiesy o składzie i godzinach pracy w dniu wyborów 15 października 2023 r.

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Kowiesy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Słoma
  data wytworzenia: 2023-09-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-09-25 11:34

INFORMACJA O LOSOWANIACH

Informacja o losowaniu kandydatów do obwodowych komisji wybiorczych w dniu 21 września 2023 r.
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kowiesy z dnia 6 września 2023 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.:

 

 

Zarządzenie nr 40/2023 Wójta Gminy Kowiesy z dnia  30 sierpnia 2023 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych

Głosowanie korespondencyjne

Głosowanie korespondencyjne

Powoływanie Obwodowych Komisji Wyborczych

Przepisy dotyczące powoływania obwodowych komisji wyborczych

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO w SKIERNIEWICACH I i KOMISARZA WYBORCZEGO w SKIERNIEWICACH II z dnia 28 sierpnia 2023 roku w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

INFORMACJA
KOMISARZA WYBORCZEGO w SKIERNIEWICACH I i KOMISARZA WYBORCZEGO w SKIERNIEWICACH II
z dnia 28 sierpnia 2023 roku
w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

 

Informujemy, że w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 15 września 2023 r. (piątek) w godzinach pracy urzędów gmin/miast.

Kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych zgłasza pełnomocnik wyborczy lub osoba upoważniona do tej czynności przez pełnomocnika wyborczego następujących komitetów wyborczych:

 1. komitetu wyborczego partii politycznej, która w ostatnich wyborach do sejmiku województwa samodzielnie utworzyła komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty w danym województwie lub w ostatnich wyborach do Sejmu samodzielnie utworzyła komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty. Nie ma przy tym znaczenia, czy nazwa komitetu wyborczego jest taka sama, i czy nazwa partii politycznej uległa zmianie, pod warunkiem, że partia jest wpisana pod tym samym numerem do ewidencji partii politycznych;
 2. koalicyjnego komitetu wyborczego koalicji partii politycznych, która w ostatnich wyborach do sejmiku województwa utworzyła w tym samym składzie koalicji koalicyjny komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty w danym województwie lub w ostatnich wyborach do Sejmu utworzyła w tym samym składzie koalicji koalicyjny komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty. Nie ma przy tym znaczenia, czy nazwa koalicyjnego komitetu wyborczego jest taka sama;
 3. pozostałego komitetu wyborczego utworzonego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku.

Swoje kandydatury na członków obwodowych komisji wyborczych w celu uzupełnienia ich składu mogą zgłosić również wyborcy, którzy są ujęci w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania w jednej z gmin na obszarze województwa łódzkiego.
Sposób zgłaszania kandydatów określa uchwała Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (M.P. poz. 267) zmieniona uchwałą Nr 79/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 roku (M.P. poz. 771), uchwałą Nr 20/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2020 roku (M.P. poz. 249) oraz uchwałą Nr 50/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023 r.(M.P. poz. ……..) oraz uchwałą Nr 71/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2023 r. (M.P. poz……).
Zgłoszenia kandydatów na członków komisji przyjmują urzędnicy wyborczy, właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy.
Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na drukach zgłoszeń stanowiących załączniki do informacji.

Komisarz Wyborczy w Skierniewicach I                                                                       Komisarz Wyborczy w Skierniewicach II
                      Leszek Steć                                                                                                     Małgorzata Zabost

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-08-28 11:43

15 października 2023 roku odbędą się wybory do Sejmu RP i do Senatu RP. Głosowanie odbędzie się w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalach wyborczych na terenie gminy Kowiesy:

 1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 - Urząd Gminy Kowiesy, Kowiesy 85
 2. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 - świetlica wiejska w Jeruzalu, Jeruzal 64
 3. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 - świetlica wiejska w Woli Pękoszewskiej, Wola Pękoszewska 72A
 4. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 - Niepubliczne Przedszkole w Turowej Woli, Turowa 20
 5. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 - świetlica wiejska w Starym Wylezinie, Stary Wylezin 12

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3794
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-10-06 12:55:27