Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

Zarządzenie Nr 50/2007 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie zmiany składu osobowego w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ZARZĄDZENIE NR 48/2007 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2007 rok
ZARZĄDZENIE Nr 47/2007 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie opracowania układu wykonawczego do zmian w budżecie gminy na 2007 rok
Zarządzenie nr 46/2007 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej, Zespołu Spisowego oraz Zespołu Likwidacyjnego w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kowiesach i Filii w Turowej Woli
Zarządzenie nr 45/2007 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej, Zespołu Spisowego oraz Zespołu Likwidacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Jeruzalu

ZARZĄDZENIE Nr 44/2007 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej, Zespołów Spisowych oraz Zespołu Likwidacyjnego

ZARZĄDZENIE NR 43/2007 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2007 rok

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-01-30 15:24
ZARZĄDZENIE Nr 42/2007 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie opracowania układu wykonawczego do zmian w budżecie gminy na 2007 rok
ZARZĄDZENIE NR 41/2007 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 20 listopada 2007 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2007 rok
ZARZĄDZENIE NR 40/2007 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 5 listopada 2007 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2007 rok
ZARZĄDZENIE Nr 39/2007 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 5 listopada 2007 roku w sprawie opracowania układu wykonawczego do zmian budżetu i w budżecie gminy na 2007 rok
ZARZĄDZENIE NR 38/2007 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 11 października 2007 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2007 rok
Zarządzenie Nr 37/2007 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 1 października 2007 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 13 marca 2003 roku w sprawie regulaminu wewnętrznej kontroli finansowej
ZARZĄDZENIE NR 36/2007 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2007 rok
ZARZĄDZENIE Nr 35/2007 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 28 września 2007 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.ZARZĄDZENIE NR 34/2007 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 20 września 2007 roku w sprawie powołania Koordynatora Gminnego odpowiedzialnego za szkolenie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych i wsparcie techniczne obsługi informatycznej tych komisji w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-21 11:42
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 33 /07 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 18 września 2007 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych na terenie Gminy Kowiesy

Wójta Gminy Kowiesy z dnia 7 września 2007 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2007 rok

ZARZĄDZENIE Nr 31/2007 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 4 września 2007 roku w sprawie opracowania układu wykonawczego do zmian budżetu i w budżecie gminy na 2007 rok

ZARZĄDZENIE Nr 30/07 WÓJTA GMINY KOWIESY z dnia 24 sierpnia 2007 roku w sprawie Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych w Urzędzie Gminy KowiesyZARZĄDZENIE NR 29/2007 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 24 sierpnia 2007 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. infrastruktury technicznej w Urzędzie Gminy Kowiesy
ZARZĄDZENIE NR 28/2007 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 23 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2007 rok

ZARZĄDZENIE Nr 27/2007 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 27 lipca 2007 roku w sprawie opracowania układu wykonawczego do zmian budżetu i w budżecie gminy na 2007 rok

ZARZĄDZENIE NR 26/2007 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 27 lipca 2007 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/2007 wójta Gminy Kowiesy z dnia 14 czerwca w sprawie ustalenia składu gminnej komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych klęską niekorzystnych zjawisk atmosferycznych oraz opiniowania wniosków kredytowych na wznowienie produkcji i odtworzenia środków trwałych po tych klęskach na terenie gminy Kowiesy

ZARZĄDZENIE NR 25/2007 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 27 lipca 2007 roku w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ZARZĄDZENIE NR 24/2007 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 25 lipca 2007 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej

ZARZĄDZENIE Nr 23/2007 WÓJTA GMINY KOWIESY z dnia 13 lipca 2007 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju
ZARZĄDZENIE NR 22/2007 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2007 rok
Zarządzenie Nr 21/2007 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 13 czerwca 2007
w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 2007 roku.

ZARZĄDZENIE NR 20/2007 WÓJTA GMINY KOWIESY z dnia 13 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kowiesy
ZARZĄDZENIE NR 19/2007 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie ustalenia składu gminnej komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych klęską niekorzystnych zjawisk atmosferycznych oraz opiniowania wniosków kredytowych na wznowienie produkcji i odtworzenia środków trwałych po tych klęskach na terenie gminy Kowiesy
ZARZĄDZENIE NR 18/2007 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie zapobiegania przestępstwu z art. 299 kodeksu karnego oraz ustanowienia koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej
ZARZĄDZENIE Nr 17/2007 WÓJTA GMINY KOWIESY z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie wprowadzenia zasad naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Kowiesy oraz na stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy

ZARZĄDZENIE NR 16/2007 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy KowiesyZARZĄDZENIE Nr 15/2007 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie opracowania układu wykonawczego do zmian budżetu i w budżecie gminy na 2007 rok

ZARZĄDZENIE Nr 14/2007 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie opracowania układu wykonawczego do zmian budżetu i w budżecie gminy na 2007 rok

ZARZĄDZENIE Nr 13/2007 WÓJTA GMINY KOWIESY z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Jeruzalu

ZARZĄDZENIE Nr 12/2007 WÓJTA GMINY KOWIESY z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kowiesach

ZARZĄDZENIE NR 11 /07 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie udzielenia poręczenia Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”

ZARZĄDZENIE NR 10/2007 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie powołania Komisji KonkursowejZARZĄDZENIE NR 9/2007 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 8/2007

Wójta Gminy Kowiesy

z dnia 13 marca 2007 roku
w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 rok

ZARZĄDZENIE NR 7/07 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 5 marca 2007 roku
w sprawie udzielenia poręczenia Stowarzyszeniu Lokalna Grupa "Kraina Rawki”

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-03-20 15:51
ZARZĄDZENIE NR 6/2007 WÓJTA GMINY KOWIESY z dnia 15 lutego 2007 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kowiesy

ZARZĄDZENIE NR 5/2007 WÓJTA GMINY KOWIESY z dnia 16.01.2007r w sprawie przydziału odzieży roboczej i ochronnej dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowiesach. na lata 2007-2009

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-02-02 13:56
ZARZĄDZENIE NR 4/07 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 2 stycznia 2007 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 84/05 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 1 lutego 2005 roku w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych

ZARZĄDZENIE NR 3/2006 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-03-13 15:14
ZARZĄDZENIE Nr 2/2006 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie opracowania układu wykonawczego do zmian budżetu i w budżecie gminy na 2006 rok

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-03-13 14:59
ZARZĄDZENIE Nr 1/2006 Wójt Gminy Kowiesy z dnia 7 grudnia 2006 roku w sprawie opracowania układu wykonawczego do zmian budżetu i w budżecie gminy na 2006 rokMetryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 131690
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-03-30 10:08:02