Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOWIESY z dnia 31.01.2024 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kowiesy w 2024 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maja Kaczmarek
  data wytworzenia: 2024-01-31
 • opublikował: odpady
  data publikacji: 2024-01-31 08:33

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczących programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2024

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Janina Powązka
  data wytworzenia: 2023-11-06
 • opublikował: Urszula Wieteska
  data publikacji: 2023-11-10 12:07

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczących programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Janina Powązka
  data wytworzenia: 2022-11-04
 • opublikował: Urszula Wieteska
  data publikacji: 2022-11-07 14:55

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczących programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2022

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Janina Powązka
  data wytworzenia: 2021-11-05
 • opublikował: Urszula Wieteska
  data publikacji: 2021-11-10 15:12

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczących programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Kałamajska-Nowak
  data wytworzenia: 2020-11-02
 • opublikował: Urszula Wieteska
  data publikacji: 2020-11-02 13:56
 • zmodyfikował: Urszula Wieteska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-02 14:00

Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Kowiesy w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kowiesy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Janina Powązka
  data wytworzenia: 2019-10-31
 • opublikował: Urszula Wieteska
  data publikacji: 2019-10-31 13:52

Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Kowiesy w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kowiesy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Janina Powązka
  data wytworzenia: 2018-11-02
 • opublikował: Radosław Maros
  data publikacji: 2018-11-02 09:23
 • zmodyfikował: Urszula Wieteska
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-19 10:26

Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwa ły Rady Gminy Kowiesy w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kowiesy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 r.

.

Reforma oświaty w Gminie Kowiesy

.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Kowiesy na lata 2016-2022

.

Projekt Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kowiesy na lata 2017-2023

.

Ogłoszenie z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi 2017

.

Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwa ły Rady Gminy Kowiesy w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kowiesy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 r.

.

Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwa ły Rady Gminy Kowiesy w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kowiesy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 r.

.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Janina Powązka
 • opublikował: Radosław Maros
  data publikacji: 2014-10-31 11:01
 • zmodyfikował: Radosław Maros
  ostatnia modyfikacja: 2014-10-31 11:03

 • Treść ogłoszenia (PDF)
  (dodano: 2013-11-20 12:48)

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Janina Powązka
  • opublikował: Radosław Maros
   data publikacji: 2013-11-20 12:48

.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Edyta Adamczyk
 • opublikował: Anna Kałamajska-Nowak
  data publikacji: 2013-07-30 13:52
 • zmodyfikował: Anna Kałamajska-Nowak
  ostatnia modyfikacja: 2013-09-04 15:31

Wójt Gminy Kowiesy podaje do konsultacji społecznych projekt Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kowiesy.

Nowy model gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach

Ogłoszenie Wójta Gminy Kowiesy z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kowiesy w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kowiesy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013 r

Projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Kowiesy w 2012r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Jakubiak
 • opublikował: Radosław Maros
  data publikacji: 2012-02-19 20:56
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-04-11 11:18

Informacja z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kowiesy w sprawie Przyjecia Programu współpracy Gminy Kowiesy z organizacjami pozarządowymi

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Janina Powązka
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-29 14:46
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-04-11 11:19

Ogłoszenie Wójta Gminy o konsultacjach

Treść ogłoszenia

Projekt uchwały Rady Gminy Kowiesy zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutów sołectwom gminy Kowiesy

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-07-18 22:02
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-04-11 11:22

Ogłoszenie Wójta Gminy Kowiesy o konsultacjach społecznych

Ogłoszenie Wójta Gminy Kowiesy o konsultacjach społecznych z mieszkańcami sołectw Gminy Kowiesy projektu uchwały Rady Gminy Kowiesy zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutów sołectwom gminy Kowiesy

Ogłoszenie Wójta Gminy Kowiesy o konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały

Ogłoszenie Wójta Gminy Kowiesy o konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Gminy Kowiesy dotyczącej programu współpracy Gminy Kowiesy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok

Informacja o projekcie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest
Projekt Programu Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowiesy do konsultacji.
Projekt- Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Kowiesy na lata 2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014-2017.
 • Projekt (PDF)
  (dodano: 2010-01-05 13:31, ostatnia modyfikacja: 2010-01-06 08:43)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-01-05 13:29
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-12-15 12:45

Informacja o uwagach

Uwagi do projektu należy składać w terminie 21 dni na adres: Urząd Gminy  Kowiesy, Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M. Odziemkowska
  data wytworzenia: 2010-01-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-01-05 13:33
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2014-01-24 11:32

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Konsultacje programu współpracy gminy Kowiesy z organizacjami pozarządowymi

Informacja Wójta Gminy Kowiesy o opracowywaniu Strategii Rozwoju Gminy Kowiesy

Zgłaszanie wszelkich uwag do projektu Strategii
Projekt Strategii Rozwoju Gminy Kowiesy

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-14 15:56
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-04-11 11:47

RozporządzenieWojewody Łódzkiego w sprawie ustanowienia planu ochrony Bolimowskiego Parku Krajobrazowego

Projekt Rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie ustanowienia planu ochrony Bolimowskiego Parku Krajobrazowego - wersja z dnia 5 marca 2007 roku celem konsultacji społecznych

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 110784
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-02-19 14:36:01