Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

Obwieszczenie Wójta Gminy Kowiesy o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy - budowa instalacji odnawialnego źródła energii - elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 15 MW (z możliwością realizacji mniejszych instalacji fotowoltaicznych nie przekraczających łącznie mocy 15 MW) wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia na terenie działek nr ew. 65, 66/1, 66/2 i 67 oraz części działki nr ew. 89 o powierzchni terenu inwestycji ok. 10,3 ha w obrębie Michałowice, gmina Kowiesy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zarębska
  data wytworzenia: 2024-04-23
 • opublikował: Ewa Zarębska
  data publikacji: 2024-04-23 12:59

Obwieszczenie Wójta Gminy Kowiesy o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla realizacji inwestycji polegającej na budowie instalacji odnawialnego źródła energii - elektrowni słonecznej "Wola Pękoszewska" o mocy do 2MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie części działek nr ew. 125/1 i 125/2 o powierzchni ok. 1.99 ha w obrębie Wola Pękoszewska, gmina Kowiesy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zarębska
  data wytworzenia: 2024-01-08
 • opublikował: Ewa Zarębska
  data publikacji: 2024-01-08 15:49

Obwieszczenie o postępowaniu w sprawie podziału nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 7/1 o pow. 0,25ha, położonej w obrębie Kowiesy, gmina Kowiesy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Wieteska-Grzyb
  data wytworzenia: 2023-12-21
 • opublikował: Urszula Wieteska
  data publikacji: 2023-12-21 14:25

Obwieszczenie Wójta Gminy Kowiesy o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy realizacji inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej "Zawady" o mocy do 7 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie części działek nr ew. 132/2, 132/4 i 133 w obrębie Zawady, gmina Kowiesy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zarębska
  data wytworzenia: 2023-11-09
 • opublikował: Ewa Zarębska
  data publikacji: 2023-11-09 15:54

Obwieszczenie o postępowaniu w sprawie podziału nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 91 o pow. 0,03ha, położonej w obrębie Michałowice, gmina Kowiesy.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Wieteska-Grzyb
   data wytworzenia: 2023-11-08
  • opublikował: Urszula Wieteska
   data publikacji: 2023-11-14 15:40

Obwieszczenie o postępowaniu w sprawie podziału nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 13o pow. 0,21ha, położonej w obrębie Zawady, gmina Kowiesy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Wieteska-Grzyb
  data wytworzenia: 2023-06-06
 • opublikował: Urszula Wieteska
  data publikacji: 2023-06-07 14:54

Obwieszczenie Wójta Gminy Kowiesy o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla realizacji inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Wola Pękoszewska” o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą: magazynem energii, stacją transformatorową, panelami, falownikami, okablowaniem, drogą wewnętrzną, ogrodzeniem oraz placem manewrowym, na częściach działek oznaczonych nr ewid. 534/1, 535 i 536, położonych w obrębie Wola Pękoszewska, gmina Kowiesy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zarębska
  data wytworzenia: 2022-12-06
 • opublikował: Ewa Zarębska
  data publikacji: 2022-12-06 11:51
 • zmodyfikował: Ewa Zarębska
  ostatnia modyfikacja: 2022-12-21 08:25

Obwieszczenie Wójta Gminy Kowiesy o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla realizacji inwestycji pod nazwą: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej „Wola Pękoszewska” o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną: stacją transformatorową, panelami, falownikami, okablowaniem, drogą wewnętrzną, ogrodzeniem oraz placem manewrowym”, na fragm. działek oznaczonych nr ewid. 535, 536, położonych w obrębie Wola Pękoszewska, gmina Kowiesy

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zarębska
   data wytworzenia: 2022-08-09
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2022-08-09 13:55
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
   ostatnia modyfikacja: 2022-08-12 14:03
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zarębska
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2022-08-09 14:02

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zarębska
  data wytworzenia: 2022-08-09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-08-09 13:49
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-12 13:58

Obwieszczenie Wójta Gminy Kowiesy o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla realizacji inwestycji pod nazwą: „budowa elektrowni (farmy) fotowoltaicznej z towarzyszącą infrastrukturą techniczną o mocy do 1,5 MW wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, stacji transformatorowej NN/SN, magazynem energii, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych” na fragm. działek ewid. nr 537, 538, obręb Wola Pękoszewska, gmina Kowiesy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zarębska
  data wytworzenia: 2022-05-23
 • opublikował: Ewa Zarębska
  data publikacji: 2022-05-23 09:43

Obwieszczenie Wójta Gminy Kowiesy o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla realizacji inwestycji pod nazwą: „budowa elektrowni (farmy) fotowoltaicznej z towarzyszącą infrastrukturą techniczną o mocy do 2,5 MW wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, stacji transformatorowej NN/SN, magazynem energii, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych” na fragm. działek ewid. nr 527, 528, obręb Wola Pękoszewska, gmina Kowiesy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zarębska
  data wytworzenia: 2022-05-23
 • opublikował: Ewa Zarębska
  data publikacji: 2022-05-23 09:21

Obwieszczenie o postępowaniu w sprawie podziału nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 266 o pow. 0,62 ha, położonej w obrębie Wola Pękoszewska, gmina Kowiesy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Wieteska-Grzyb
  data wytworzenia: 2022-04-20
 • opublikował: Urszula Wieteska
  data publikacji: 2022-04-20 12:51

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4910
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-05-08 11:16:51