Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa 1-5 instalacji fotowoltaicznych pn. WOLA PĘKOSZEWSKA na terenie działki nr ewid.479 w obrębie Wola Pęoszewska o mocy do 5MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacja towarzyszącą z uwzglednieniem etapowania.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Odziemkowska
  data wytworzenia: 2024-05-23
 • opublikował: Ochrona środowiska
  data publikacji: 2024-05-23 13:31

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziećia pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej Wola Pękoszewska IIo mocy do 6 MW wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszacej" planowanego do realizacji na działce 521/2 obręb Wola Pękoszewska , gm. Kowiesy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Odziemkowska
  data wytworzenia: 2024-05-23
 • opublikował: Ochrona środowiska
  data publikacji: 2024-05-23 13:16

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej Kowiesy 2 wraz z infrastrukturą techniczną o mocy do 8 MW

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Odziemkowska
  data wytworzenia: 2024-01-08
 • opublikował: Ochrona środowiska
  data publikacji: 2024-01-08 14:23

Zawiadomienie o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczętego na wniosek firmy ECO-TRANS dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie zakładu produkcji polepszacza glebowego na terenie działek nr ewid. 88 i 86/3 obręb Chrzczonowice, gm. Kowiesy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Odziemkowska
  data wytworzenia: 2023-12-20
 • opublikował: Ochrona środowiska
  data publikacji: 2023-12-27 13:52

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej Kowiesy 3 wraz z infrastrukturą techniczną o mocy do 6 MW

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Odziemkowska
  data wytworzenia: 2023-12-27
 • opublikował: Ochrona środowiska
  data publikacji: 2023-12-27 13:34

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej Kowiesy 1 na działce nr 254 obręb Zawady gm. Kowiesy wraz z infrastrukturą techniczną o mocy do 5 MW

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Odziemkowska
  data wytworzenia: 2023-11-24
 • opublikował: Ochrona środowiska
  data publikacji: 2023-11-24 12:22

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:" Przebudowa drogi gminnej nr 115171E relacji Paplin – Chrzczonowice” realizowanego na działkach o nr ewid. 82/2 obręb Chrzczonowice i 399/2 obręb Paplin, gm. Kowiesy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Odziemkowska
  data wytworzenia: 2023-09-06
 • opublikował: Ochrona środowiska
  data publikacji: 2023-09-06 14:17

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 15 MW (z możliwością realizacji mniejszych instalacji fotowoltaicznych nie przekraczających łącznie mocy 15 MW), wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia” zlokalizowanych na działkach nr 65, 66/1, 66/2, 67, 89, obręb Michałowice, gmina Kowiesy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Odziemkowska
  data wytworzenia: 2023-08-28
 • opublikował: Ochrona środowiska
  data publikacji: 2023-08-28 13:02

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegającego na Budowie zespołu hal magazynowych wysokiego składowania z dwoma budynkami socjalno-biurowymi oraz budowa obiektów towarzyszących tj, zbiorników pożarowych wraz z pompownią, otwartych zbiorników retencyjnych na wody opadowe, zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, budynku sanitarnego, wiat, trafostacji, budynku portierni wraz z drogami wewnętrznymi, ciągami pieszymi, parkingami, ogrodzeniem, infrastruktura oraz z instalacja fotowoltaiczną powyżej 50 kW na działkach ewidencyjnych nr 6/2, 7/2, 9/1, 9/2, 10/2, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6, 11/7, 11/8, 12/2, 13, 16/1, 17/2, 18/8 położonych w obrębie Zawady, gmina Kowiesy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Odziemkowska
  data wytworzenia: 2023-06-29
 • opublikował: Ochrona środowiska
  data publikacji: 2023-06-29 10:25

Postepowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsiewzięcia pn. Budowa Elektrowni słonecznej Wola Pękoszewska wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 125/1 i 125/2 o mocy do 2 MW obręb Wola Pękoszewska gm. Kowiesy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Odziemkowska
 • opublikował: Ochrona środowiska
  data publikacji: 2023-06-27 15:26
 • zmodyfikował: Ochrona środowiska
  ostatnia modyfikacja: 2023-06-29 10:27

Zawiadomienie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku Polska Energia Odnawialna Sp.z o.o. z siedzibą w Poznaniu

Obwieszczenie o wydaniu dec. o środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: "Elektrownia fotowoltaiczna Zawady” o mocy do 7.0 MW z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 132/4, 132/2, 133 obręb Zawady, gm. Kowiesy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Odziemkowska
  data wytworzenia: 2023-03-29
 • opublikował: Rafał Lipiński
  data publikacji: 2023-03-30 18:37

Obwieszczenie o postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Elektrowni Słonecznej Wola Pękoszewska" o mocy do 2 MW, zlokalizowanej na dz. ewid. nr. 125/2, orbęb Wola Pękoszewska, gm. Kowiesy

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Odziemkowska
   data wytworzenia: 2023-03-10
  • opublikował: Rafał Lipiński
   data publikacji: 2023-03-10 10:54
  • zmodyfikował: Rafał Lipiński
   ostatnia modyfikacja: 2023-03-10 10:55

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Odziemkowska
  data wytworzenia: 2023-03-10
 • opublikował: Rafał Lipiński
  data publikacji: 2023-03-10 10:54

Obwieszczenie o postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie zakładu produkcji kompostu i polepszacza glebowego na części działek nr ew. 86/3 i 88, obręb Chrzczonowice, gm. Kowiesy"

Metryka

 • opublikował: Rafał Lipiński
  data publikacji: 2022-12-07 15:44

Obwieszczenie o postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi powiatowej nr 1334E na odcinku od m. Zawady do granicy z powiatem rawskim

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Odziemkowska
   data wytworzenia: 2022-09-28
  • opublikował: Rafał Lipiński
   data publikacji: 2022-09-30 10:48
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Odziemkowska
   data wytworzenia: 2022-12-12
  • opublikował: Rafał Lipiński
   data publikacji: 2022-12-12 18:11
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Odziemkowska
   data wytworzenia: 2022-12-12
  • opublikował: Rafał Lipiński
   data publikacji: 2022-12-12 18:11
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Odziemkowska
   data wytworzenia: 2022-12-12
  • opublikował: Rafał Lipiński
   data publikacji: 2022-12-12 18:11

Metryka

 • opublikował: Rafał Lipiński
  data publikacji: 2022-09-30 10:48

Obwieszczenie o wydaniu dec. zmieniającej ostateczną dec. o środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej "Wola Pękoszewska" o mocy do 3MW wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej na działkach 535, 536 i 534/1, obręb Wola Pękoszewska, gm. Kowiesy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Odziemkowska
  data wytworzenia: 2022-09-23
 • opublikował: Rafał Lipiński
  data publikacji: 2022-09-23 15:19
 • zmodyfikował: Rafał Lipiński
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-23 15:21

Obwieszczenie o postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej Nr 115167E wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w miejscowości Ulaski.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maja Kaczmarek
  data wytworzenia: 2022-03-21
 • opublikował: Urszula Wieteska
  data publikacji: 2022-03-21 14:13

Obwieszczenie o postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie zespołu przemysłowo – magazynowo – usługowego wraz z segmentami socjalno – biurowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach ewidencyjnych nr 547/4 i 547/6 obręb Wola Pękoszewska, gm. Kowiesy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maja Kaczmarek
  data wytworzenia: 2022-03-15
 • opublikował: Urszula Wieteska
  data publikacji: 2022-03-15 13:43

Obwieszczenie o postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej „PV Jeruzal II” o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maja Kaczmarek
  data wytworzenia: 2022-03-03
 • opublikował: Urszula Wieteska
  data publikacji: 2022-03-03 16:05
 • zmodyfikował: Rafał Lipiński
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-15 12:40

Obwieszczenie o postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej „PV Jeruzal I” o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maja Kaczmarek
  data wytworzenia: 2022-03-03
 • opublikował: Urszula Wieteska
  data publikacji: 2022-03-03 16:02
 • zmodyfikował: Rafał Lipiński
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-15 12:39

Obwieszczenie o postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej Zawady o łącznej mocy do 3 MW na działce ewidencyjnej nr 239 obręb Zawady, gm. Kowiesy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maja Kaczmarek
  data wytworzenia: 2022-02-25
 • opublikował: Urszula Wieteska
  data publikacji: 2022-02-25 08:26
 • zmodyfikował: Rafał Lipiński
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-15 12:40

Obwieszczenie o postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej "Wola Pękoszewska" o mocy do 3MW wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej na działkach 535 i 536 obręb Wola Pękoszewska, gm. Kowiesy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maja Kaczmarek
  data wytworzenia: 2022-02-15
 • opublikował: Urszula Wieteska
  data publikacji: 2022-02-15 15:58

Odmowa dopuszczenia GRAND AGRO Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego z siedzibą w Przasnyszu do udziału na prawach strony w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : Budowie zakładu produkcji kompostu i polepszacza glebowego na części działek nr ewid. 86/3 i 88 , obręb Chrzczonowice, gmina Kowiesy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Odziemkowska
  data wytworzenia: 2022-01-19
 • opublikował: Urszula Wieteska
  data publikacji: 2022-01-24 12:31

Obwieszczenia o postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na : Budowie zakładu produkcji kompostu i polepszacza glebowego na części działek nr ewid. 86/3 i 88 , obręb Chrzczonowice, gmina Kowiesy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Odziemkowska
  data wytworzenia: 2021-12-16
 • opublikował: Urszula Wieteska
  data publikacji: 2021-12-16 15:55

Obwieszczenia o postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Farma fotowoltaiczna Wola Pękoszewska„ polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 13 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach 547/4 i 547/6 obręb Wola Pękoszewska, gm. Kowiesy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Odziemkowska
  data wytworzenia: 2021-11-22
 • opublikował: Urszula Wieteska
  data publikacji: 2021-12-09 10:39

Obwieszczenia o postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni (farmy) fotowoltaicznej z towarzyszącą infrastrukturą techniczną o mocy do 2,5 MW wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, stacji transformatorowej NN/SN, magazynem energii, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych”, zlok. na dz. ewid. nr 537 i 538 obręb Wola Pękoszewska, gm. Kowiesy

Metryka

 • opublikował: Rafał Lipiński
  data publikacji: 2021-10-05 20:22

Obwieszczenia o postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni (farmy) fotowoltaicznej z towarzyszącą infrastrukturą techniczną o mocy do 2,5 MW wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, stacji transformatorowej NN/SN, magazynem energii, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych”, zlok. na dz. ewid. nr 527 i 528 obręb Wola Pękoszewska, gm. Kowiesy

Obwieszczenia o postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej WOLA PĘKOSZEWSKA 2, o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MWp służącej do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą techniczną” zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 51 obręb Wola Pękoszewska, gm. Kowiesy

Obwieszczenia o postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - „Budowa elektrowni fotowoltaicznej WOLA PĘKOSZEWSKA 1, o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MWp służącej do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą techniczną” zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 51 obręb Wola Pękoszewska, gm. Kowiesy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Odziemkowska
  data wytworzenia: 2020-12-01
 • opublikował: Urszula Wieteska
  data publikacji: 2020-12-01 15:24

Obwieszczenia o postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - przebudowa drogi gminnej Nr 115164E relacji Wola Pękoszewska-Niemieryczew

Obwieszczenia o postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - przebudowa drogi gminnej Nr 115159E relacji Kowiesy-Franciszków-Ulaski

Obwieszczenia o postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 189 w miejscowości Chełmce, gm Kowiesy - Chełmce B

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Odziemkowska
   data wytworzenia: 2020-01-17
  • opublikował: Urszula Wieteska
   data publikacji: 2020-06-15 10:48
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Odziemkowska
   data wytworzenia: 2020-01-20
  • opublikował: Urszula Wieteska
   data publikacji: 2020-06-15 10:49
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Odziemkowska
   data wytworzenia: 2020-05-07
  • opublikował: Urszula Wieteska
   data publikacji: 2020-06-15 10:49

Obwieszczenia o postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 189 w miejscowości Chełmce, gm Kowiesy - Chełmce A

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - przebudowa drogi gminnej 115172E i drogi wewnętrznej

Obwieszczenie Wójta Gminy Kowiesy o wszczęciu postępowania w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - przebudowie drogi gminej 115153E w Lisnej

   

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - przebudowa drogi gminnej nr 115165E w Chełmcach

      

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Odziemkowska
  • opublikował: Radosław Maros
   data publikacji: 2016-03-16 15:57
  • zmodyfikował: Radosław Maros
   ostatnia modyfikacja: 2016-03-16 15:59

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - przebudowa drogi gminnej nr 115167E w Ulaskach

   

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa studni w Pękoszewie

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Odziemkowska
  • opublikował: Radosław Maros
   data publikacji: 2015-11-25 11:33

Obwieszczenie Wójta Gminy Kowiesy o wszczęciu postępowania w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - rozbudowa drogi powiatowej 1330E w Paplinie

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Irena Odziemkowska
  • opublikował: Radosław Maros
   data publikacji: 2015-07-06 09:56
  • zmodyfikował: Radosław Maros
   ostatnia modyfikacja: 2015-08-25 13:28

Zawiadomienie Wójta Gminy Kowiesy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - rozbudowa rozdzielni 110kV w Hucie Zawadzkiej

   

Zawiadomienie o wydaniu decyzji zgody - rozbudowa i budowa rozdzielni 110kV Huta Zawadzka w Zawadach

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Odziemkowska
  • opublikował: Radosław Maros
   data publikacji: 2014-12-17 15:13
  • zmodyfikował: Radosław Maros
   ostatnia modyfikacja: 2015-08-25 13:23

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1333E Chojnata - Grzymkowice na odcinku Turowa Wola

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Gwardyńska
  • opublikował: Radosław Maros
   data publikacji: 2014-03-25 14:15
  • zmodyfikował: Radosław Maros
   ostatnia modyfikacja: 2014-06-22 07:18

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1316E Pod Borem Wilkowice-Kwasowiec-Raducz-Jeruzal

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Gwardyńska
  • opublikował: Radosław Maros
   data publikacji: 2014-03-25 14:12
  • zmodyfikował: Radosław Maros
   ostatnia modyfikacja: 2014-06-22 07:19

obwieszczenie Wójta Gminy o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1333E

  

 • Treść obwieszczenia (PDF)
  (dodano: 2013-12-24 23:24)

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Odziemkowska
  • opublikował: Radosław Maros
   data publikacji: 2013-12-24 23:24

Obwieszczenie Wójta Gminy o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1316E

 • doc20131224085507.pdf (PDF)
  (dodano: 2013-12-24 23:25)

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Odziemkowska
  • opublikował: Radosław Maros
   data publikacji: 2013-12-24 23:25

Obwieszczenia Wójta Gminy o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na odbudowie zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym w miejscowości Budy Chojnackie

.

Obwieszczenie Wójta Gminy Kowiesy zawiadamia o wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na poborze wód podziemnych ze studni nr 2 o nr ewidencyjnym 397/16

   

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Odziemkowska
  • opublikował: Radosław Maros
   data publikacji: 2013-07-15 10:53

Obwieszczenie Wójta Gminy Kowiesy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację budowy urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych i wykonanie rurociągów stałych deszczownic

     

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Odziemkowska
  • opublikował: Radosław Maros
   data publikacji: 2012-08-27 15:42

Obwieszczenie Wójta Gminy Kowiesy o wydaniu decyzji na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1330E

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Odziemkowska
  • opublikował: Radosław Maros
   data publikacji: 2012-07-20 12:06
  • zmodyfikował: Radosław Maros
   ostatnia modyfikacja: 2012-12-04 15:29

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o śr. uwarun. na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie zakładu do odzysku produktów pochodzenia spożywczego i kosmetycznego wraz z niezbędną infrastruktura techniczną" zlok. na działce ewid. nr 10/2, obręb Zawady, gmina Kowiesy.

Obwieszczenie Wójta Gminy Kowiesy o wydaniu decyzji na realizację przedsięwzięcia polegającego na remoncie i przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych

    

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 41419
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-05-23 13:32:13