Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

UCHWAŁA NR XIII/70/08 Rady Gminy Kowiesy z dnia 8 lutego 2007 roku w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Publicznym Gimnazjum w Jeruzalu oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w tej stołówce, dla której organem prowadzącym jest Gmina Kowiesy

UCHWAŁA Nr XIII/71/08 Rady Gminy Kowiesy z dnia 8 lutego 2008 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień Gminy Kowiesy na 2008 rok
UCHWAŁA Nr XIII/72/08 Rady Gminy Kowiesy z dnia 8 lutego 2008 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kowiesy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2008 roku
Uchwała Nr XIII/73/08 Rady Gminy Kowiesy z dnia 8 lutego 2008 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kowiesy na rok 2008
UCHWAŁA NR XIII/74/08 Rady Gminy Kowiesy z dnia 8 lutego 2008 roku w sprawie uzgodnienia projektu Rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny ChojnatkiMetryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17534
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-06-29 13:58:04