Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOWIESY z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie konsultacji społecznych

Ogłoszenie
Wójta Gminy Kowiesy

z dnia 12  lipca 2022 r.

w sprawie konsultacji społecznych

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079) oraz uchwałą nr XL/230/18 Rady Gminy Kowiesy z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kowiesy (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r. poz. 3162) i uchwałą nr XLI/219/22 Rady Gminy Kowiesy z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania statutów sołectwom gminy Kowiesy

zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych

I. Przedmiot i podmiot konsultacji:

Konsultacje społeczne w przedmiocie projektu statutu sołectw.

W konsultacjach biorą udział wszyscy mieszkańcy Gminy Kowiesy.

II. Termin przeprowadzenia konsultacji społecznych:

Konsultacje trwają od 15 lipca 2022 r. do 14 sierpnia 2022 r.

III. Forma przeprowadzenia konsultacji społecznych:

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie pisemnych opinii lub uwag do projektu statutu sołectw,  których formularz zostanie udostępniony:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kowiesy: www.bip.kowiesy.pl         ;

2) na stronie internetowej Gminy Kowiesy: www.kowiesy.pl         ;

3) w Biurze Rady Gminy Kowiesy w siedzibie urzędu.

Wypełniony formularz należy złożyć  poprzez:

1) przesłanie listownie na adres Urzędu Gminy Kowiesy, Kowiesy 85 96-111 Kowiesy (decydować będzie data wpływu);

2) złożenie na dzienniku podawczym w siedzibie urzędu;

3) przesłanie skanu elektronicznie na adres e-mail: urzad@kowiesy.pl          .

w terminie przeprowadzania konsultacji.

IV. Ogłoszenie wyników konsultacji społecznych.

Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kowiesy oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kowiesy.

 

 

Wójt Gminy

Jarosław Pepka

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4127
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-07-14 15:53:57