Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

KAMPANIA GŁOSUJ BEZPIECZNIE

 • Głosujmy bezpiecznie

  Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2020-07-02 12:06

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o kandydatach w ponownym głosowaniu

Prezentacja szkoleniowa dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych

Metryka

 • opublikował: Rafał Lipiński
  data publikacji: 2020-06-18 14:31
 • zmodyfikował: Rafał Lipiński
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-18 14:36

Prawa autorskie do prezentacji szkoleniowej dotyczącej przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku przynależy Krajowemu Biurowi Wyborczemu

INFORMACJA WÓJTA GMINY KOWIESY O MIEJSCU, CZASIE I TERMINIE PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO

KOMUNIKAT

WÓJTA GMINY KOWIESY

o miejscu, czasie i terminie  przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego

 

W związku z możliwością skorzystania z prawa głosowania korespondencyjnego Wójt Gminy Kowiesy informuje, iż zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego przyjmowane są w siedzibie Urzędu Gminy Kowiesy, Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy w terminie do 16 czerwca 2020 r. do godziny 16.00, z zastrzeżeniem  wyborców, o których mowa niżej:

 • wyborcy, którzy w dniu głosowania podlegają obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych mogą zgłaszać zamiar głosowania korespondencyjnego do 23 czerwca 2020 r. do godziny 16.00;
 • wyborcy, którzy rozpoczną podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po 23 czerwca mogą zgłaszać zamiar głosowania korespondencyjnego do 26 czerwca do godz. 14.00

Zgłoszenia przyjmowane są codziennie w pokoju nr 16 od poniedziałku do piątku w godzinach 800 do 1600, z wyjątkiem dnia 26 czerwca.

Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń jest Teresa Słoma – Sekretarz.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego może być dokonane:

 • ustnie (wymagane osobiste stawiennictwo)
 • pisemnie,
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi udostępnionej na platformie e-PUAP

Zgłoszenia nie można dokonać poprzez pocztę e-mail.

W przypadku wysłania zgłoszenia za pośrednictwem poczty o zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do urzędu.

Zgłoszenie powinno zawierać:  nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, wskazanie numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej (e-mail).

Wyborca, który w dniu głosowania nie podlega obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, zamiast wskazania adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, do zgłoszenia może dołączyć deklaracje osobistego odbioru pakietu wyborczego.

Wyborca niepełnosprawny glosujący w kraju może zażądać przesłania wraz z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.

Druk zgłoszenia dostępny jest w Urzędzie Gminy Kowiesy (pok. Nr 16) oraz na stronie internetowej: www.bip.kowiesy.pl w zakładce Wybory Prezydenta RP 28 czerwca 2020

 

Wójt Gminy Kowiesy

/-/ Jarosław Pepka

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-06-04 12:24

UCHWAŁY PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ DOTYCZĄCE WYBORÓW PREZYDENTA RP

UCHWAŁY PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ DOTYCZĄCE WYBORÓW PREZYDENTA RP

AKTUALNOŚCI - PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

AKTUALNOŚCI - PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-06-04 13:27

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5158
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-07-02 12:06:02