Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie obrębów ewidencyjnych gminy Kowiesy

  

Obwieszczenie Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami...

   

Wybory do Izby rolniczej 2015

     

Darmowe szkolenia komputerowe - wykorzystywanie technik teleinformatycznych - projekt "Rolnik XXI wieku"

Informacja Wójta Gminy Kowiesy o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących likwidacji sołectwa Janów i przyłączenia miejscowości Janów do sołectwa Nowy Wylezin

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami sołectw Gminy Kowiesy: Janów i Nowy Wylezin

     

Kiedy w naszej gminie nastąpi zmiana telewizji analogowej na cyfrową

Harmonogram walnych zebrań sprawozdawczych w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie gminy KOWIESY w 2013 r.

Harmonogram walnych zebrań sprawozdawczych w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie gminy KOWIESY w 2013 r.

Wszelkie uwagi dotyczące odśnieżania dróg dojazdowych położonych wzdłuż drogi ekspresowej S-8 proszę zgłaszać do zarządcy drogi - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi - Punkt Informacji Drogowej tel 42 233 96 96.

 • autor informacji: Maja Kaczmarek
  data wytworzenia: 2013.01.16
 • opublikował: Radosław Maros
  data publikacji: 2013-01-17 14:28

Komunikat Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie wiosennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa łódzkiego

 • opublikował: Radosław Maros
  data publikacji: 2012-03-01 15:35
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-01-24 11:14
 • autor informacji: Janina Powązka
  data wytworzenia: 2012.02.13
 • opublikował: Radosław Maros
  data publikacji: 2012-03-01 15:18
 • autor informacji: Maria Odziemkowska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-27 13:42
 • autor informacji: Administrator
  data wytworzenia: 2011.08.25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-08-25 15:15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-07-11 15:17
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2011-08-25 17:59
Informacja Wójta Gminy Kowiesy o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów sołectw gminy Kowiesy
Projekt uchwały Rady Gminy Kowiesy w sprawie nadania statutów sołectwom gminy Kowiesy
Ogłoszenie Wójta Gminy Kowiesy o nadaniu statutów sołectwom gminy Kowiesy
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-27 12:07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-08-24 10:41
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-07-11 12:59

O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Ogłoszenie o majątku uznanym za zbędny

O G Ł O S Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Ogłoszenie o majątku uznanym za zbędny

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15153
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-01-28 09:59

Urząd Gminy Kowiesy

Kowiesy 85
96-111 Kowiesy
NIP: 836-18-32-418   REGON: 750148294


Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/Kowiesy
nr konta: 83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

Dane kontaktowe

adresy email:

tel.: 46 8317026
fax: 46 8317081

e-mail: urzad@kowiesy.pl

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku

w godzinach 8.00 do 16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2349495
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-07 14:13

Stopka strony