Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA Nr VIII/40/2003
RADY GMINY W KOWIESACH

z dnia 28 marca 2003 roku.

w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej przeprowadzenia wyborów
Sołtysów i rad sołeckich w miejscowościach:Chojnata, Chojnatka, Franciszków, Ulaski.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym / Dz. U nr 142 z 2001 r.poz. 1591, zm : Dz. U z 2002 r. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz 984, nr153, poz. 1271, nr 214 poz. 1804/


Rada Gminy w Kowiesach uchwala co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę nr VI/26/2003 Rady Gminy w Kowiesach z dnia 18 lutego 2003 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i rad sołeckich w miejscowościach:
Chojnata, Chojnatka, Franciszków i Ulaski.

§ 2. Nowy termin przeprowadzenia wyborów, o których mowa w § 1 okresli stosowna uchwała, która podjęta zostanie po ukazaniu się Publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego Uchwał Rady Gminy w Kowiesach tworzacych nowe sołectwa.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy/-/ Dariusz Sobczak

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-08-22 15:42
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-09 11:48

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5080
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-07-05 15:57

Urząd Gminy Kowiesy

Kowiesy 85
96-111 Kowiesy
NIP: 836-18-32-418   REGON: 750148294


Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/Kowiesy
nr konta: 83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

Dane kontaktowe

tel.: 46 8317026
fax: 46 8317081

e-mail: urzad@kowiesy.pl

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku

w godzinach 8.00 do 16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2178933
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-21 12:43

Stopka strony