Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXIII/104/2004
Rady Gminy Kowiesy
z dnia 15 października 2004roku


w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kowiesy


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220 , Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz.U.153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806 z 2003r Dz. U. nr 80 poz. 717,Nr 162 poz. 1568, z 2004 r nr 102 poz.1055, nr 116 poz.1203) w związku z art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 - zm. Dz. U. z 2001 r. nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Dz. U. Nr 74 poz. 676, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Nr 126 poz.1070, Nr 130 poz.1112, Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz. 1682 i nr 240 poz.2058 z 2003 r nr 1 poz.15, Nr 80 poz.717, 720, 721, Nr 96 poz.874 nr 124 poz.1152, nr 162 poz. 1568, z 2004r Nr 6 poz.39, Nr 19 poz.177,Nr 91 poz.870, Nr 92 poz. 880, Nr 141 poz.1492)


Rada Gminy Kowiesy uchwala co następuje :


§ 1. Sprzedać nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 429 o powierzchni 0,18 ha położona w miejscowości Jeruzal.

§ 2. Sprzedaż nastąpi zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami .


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Gminy Kowiesy


/-/Dariusz Sobczak

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-10-15 11:37
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-10 12:32

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3298
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-07-05 09:21

Urząd Gminy Kowiesy

Kowiesy 85
96-111 Kowiesy
NIP: 836-18-32-418   REGON: 750148294


Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/Kowiesy
nr konta: 83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

Dane kontaktowe

tel.: 46 8317026
fax: 46 8317081

e-mail: urzad@kowiesy.pl

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku

w godzinach 8.00 do 16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1973715
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-08-22 13:59

Stopka strony