Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXXIII/159/05
Rady Gminy Kowiesy
z dnia 25 listopada 2005 roku


w sprawie przyjęcia Programu Gospodarki Wodnej dla Gminy Kowiesy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441)

Rada Gminy Kowiesy uchwala, co następuje:

§ l. Przyjmuje się Program Gospodarki Wodnej dla Gminy Kowiesy, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Począwszy od roku 2007 Wójt składa Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji zadań na koniec III kwartału każdego roku.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca
Rady Gminy

/-/ Janina Rybicka
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-11-25 11:23
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-15 12:34

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2641
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-06-30 10:41

Urząd Gminy Kowiesy

Kowiesy 85
96-111 Kowiesy
NIP: 835-10-30-031   REGON: 000538171


Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/Kowiesy
nr konta: 83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

Dane kontaktowe

tel.: 46 8317026
fax: 46 8317081

e-mail: urzad@kowiesy.pl

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku

w godzinach 8.00 do 16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1596355
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-05-24 08:43

Stopka strony

baner toplayer
klauzula RODO