Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXXIII/156/05
Rady Gminy Kowiesy
z dnia 25 listopada 2005 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441) oraz art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431; z 1994 r. Nr 1, poz. 3; z 1996 r. Nr 91, poz. 409; z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926; z 1998 r. Nr 108, poz. 681; z 2001 r. Nr 81, poz. 875; z 2002 r. Nr 200, poz. 1680; z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 162, poz. 1568; z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1419) art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966; z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 164, poz. 1365)


Rada Gminy Kowiesy uchwala, co następuje:


§ 1. Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.Określa się wzór deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Tracą moc:
1)
uchwała Nr XXIV/106/04 Rady Gminy Kowiesy z dnia 02 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do naliczania podatku rolnego (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego Nr 341.poz. 3386 z dnia 17.12.2004 r.)
2)
uchwała Nr XXIV/107/04 Rady Gminy Kowiesy z dnia 02 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego Nr 347, poz. 3614 z dnia 17.12.2004 r.)

§ 6.Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2006 roku.


Przewodnicząca
Rady Gminy

/-/ Janina Rybicka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-11-25 11:13
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-15 12:29

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2642
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-06-30 10:41

Urząd Gminy Kowiesy

Kowiesy 85
96-111 Kowiesy
NIP: 835-10-30-031   REGON: 000538171


Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/Kowiesy
nr konta: 83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

Dane kontaktowe

tel.: 46 8317026
fax: 46 8317081

e-mail: urzad@kowiesy.pl

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku

w godzinach 8.00 do 16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1596356
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-05-24 08:43

Stopka strony

baner toplayer