Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

 

U C H W A Ł A Nr IV/20/07

 RADY GMINY KOWIESY

z dnia 27 lutego 2007 roku

w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowiesach

Na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust.2 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami)

Rada Gminy Kowiesy uchwala, co następuje:

§ 1. Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kowiesach nadaje się statut stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXV/126/05 Rady Gminy Kowiesy z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowiesach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łodzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Janina Rybicka

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kwiatkowska Bogusława
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-03-13 12:52
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-03-21 11:41

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-03-13 13:02

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10089
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-06-30 08:45:01