Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

 

UCHWAŁA NR VI/25/07

Rady Gminy Kowiesy

z dnia 20 kwietnia 2007 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327) oraz art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832)

Rada Gminy Kowiesy uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu wniosku Komisji Rewizyjnej i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok udziela się absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

Przewodnicząca Rady Gminy

       /-/ Janina Rybicka

drukuj ()

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Słoma
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2007-04-30 10:16
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2007-04-30 10:18

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 20349
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-06-29 14:15:56