Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

 

Uchwała Nr XI/58/07

Rady Gminy Kowiesy

z dnia 29 listopada 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165 ust 1 i art 184 ust 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Rada Gminy Kowiesy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Kowiesy Nr IV/14/07 z dnia 27 lutego 2007 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmienia się finansowanie wydatków inwestycyjnych na rok 2007, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Janina Rybicka

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Heleniak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-01-30 10:16
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2008-01-30 10:17

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-01-30 10:18

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 19907
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-06-29 14:01:31