Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

UCHWAŁA Nr XIII/71/08

Rady Gminy Kowiesy

z dnia 8 lutego 2008 roku.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień Gminy Kowiesy na 2008 rok

Na podstawie art.. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004r. Nr 102 poz.1055 i Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1579 z 2005r. Nr 172 poz. 144, z 2006r. Nr 181 poz. 1337 i z 2007r. Nr 48 poz. 327 i Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218) a także art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70 poz. 473, Nr 115, poz. 793, Nr 176, poz. 1238 )

Rada Gminy Kowiesy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień Gminy Kowiesy na rok 2008, który stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowiesy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008r.

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Janina Rybicka

drukuj ()

  • autor informacji: Sylwia Borowiec
    data wytworzenia: 2008.02.08
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2008-02-12 11:42
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2008-02-12 12:08

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3662
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-06-29 13:58

Urząd Gminy Kowiesy

Kowiesy 85
96-111 Kowiesy
NIP: 836-18-32-418   REGON: 750148294


Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/Kowiesy
nr konta: 83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

Dane kontaktowe

tel.: 46 8317026
fax: 46 8317081

e-mail: urzad@kowiesy.pl

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku

w godzinach 8.00 do 16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1991576
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-18 10:24

Stopka strony