Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

Informacja o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych prowadzonych przez Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS!

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Odziemkowska
  data wytworzenia: 2023-06-23
 • opublikował: Ochrona środowiska
  data publikacji: 2023-06-23 10:27
 • zmodyfikował: Ochrona środowiska
  ostatnia modyfikacja: 2023-06-23 10:29

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie obrębów ewidencyjnych gminy Kowiesy

  

Obwieszczenie Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami...

   

Wybory do Izby rolniczej 2015

     

Darmowe szkolenia komputerowe - wykorzystywanie technik teleinformatycznych - projekt "Rolnik XXI wieku"

Informacja Wójta Gminy Kowiesy o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących likwidacji sołectwa Janów i przyłączenia miejscowości Janów do sołectwa Nowy Wylezin

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami sołectw Gminy Kowiesy: Janów i Nowy Wylezin

     

Kiedy w naszej gminie nastąpi zmiana telewizji analogowej na cyfrową

Harmonogram walnych zebrań sprawozdawczych w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie gminy KOWIESY w 2013 r.

Harmonogram walnych zebrań sprawozdawczych w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie gminy KOWIESY w 2013 r.

Wszelkie uwagi dotyczące odśnieżania dróg dojazdowych położonych wzdłuż drogi ekspresowej S-8 proszę zgłaszać do zarządcy drogi - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi - Punkt Informacji Drogowej tel 42 233 96 96.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maja Kaczmarek
 • opublikował: Radosław Maros
  data publikacji: 2013-01-17 14:28

Komunikat Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie wiosennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa łódzkiego

Metryka

 • opublikował: Radosław Maros
  data publikacji: 2012-03-01 15:35
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-01-24 11:14

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Janina Powązka
 • opublikował: Radosław Maros
  data publikacji: 2012-03-01 15:18

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Odziemkowska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-27 13:42

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Administrator
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-08-25 15:15

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-07-11 15:17
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2011-08-25 17:59
Informacja Wójta Gminy Kowiesy o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów sołectw gminy Kowiesy
Projekt uchwały Rady Gminy Kowiesy w sprawie nadania statutów sołectwom gminy Kowiesy
Ogłoszenie Wójta Gminy Kowiesy o nadaniu statutów sołectwom gminy Kowiesy

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-27 12:07

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-08-24 10:41
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-07-11 12:59

O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Ogłoszenie o majątku uznanym za zbędny

O G Ł O S Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Ogłoszenie o majątku uznanym za zbędny

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 49851
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-09-05 10:41:25