Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

ZARZĄDZENIE Nr 62/04
Wójta Gminy Kowiesy
z dnia 30 września 2004 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2004 rok.

Na podstawie art. 30 ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. Z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) w związku z art.128 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 zm. Dz. U. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611 i Nr 189 poz. 1851, Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291),
Wójt Gminy Kowiesy zarządza, co następuje :

§ 1. Dokonać zmian budżetu gminy uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Kowiesy Nr XVIII/82/04 z dnia 17 marca 2004 roku:
a/ zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 69.284,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr1.
b/ zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 69.284,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.


§ 2. Budżet Gminy po uwzględnieniu zmian określonych w § 1 wynosi:
po stronie dochodów 4.505.067,-zł,
po stronie wydatków 4.806.582,-zł.
 

§ 3. Dokonać zmian w budżecie gminy na 2004 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.


§ 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Wójt Gminy

/-/ Jerzy Tkaczow

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Heleniak
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-09-30 13:49
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2011-07-08 15:10

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Teresa Słoma, tel.(046) 831 70 81, 96-111 Kowiesy

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 287672
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-07-11 11:09:08