Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

 

Kowiesy, 26.07.2011r.

RG.0008.2.2011

 

 Wójt Gminy Kowiesy informuje, że wykonując uchwałę Nr VII/30/11 Rady Gminy Kowiesy z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów sołectw  (Dz. Urzędowy Woj. Łódzkiego z dnia 4 lipca 2011 roku Nr 194, poz.1964) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutów sołectwom gminy Kowiesy w okresie konsultacji  od 19 do 25 lipca 2011 roku został wyłożony do publicznego wglądu:

1) w Biurze Rady Gminy; 

2) na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.kowiesy.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej; 

3) u sołtysów sołectw Gminy Kowiesy oraz na tablicach ogłoszeń tych sołectw. 

 

W okresie przeprowadzania konsultacji nie wpłynęły do Wójta Gminy Kowiesy żadne pisemne opinie, wnioski i uwagi  mieszkańców sołectw co do projektu uchwały będącego przedmiotem konsultacji, jak również nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków do przedmiotowego projektu uchwały do Przewodniczącej Rady Gminy Kowiesy.

 

 

             Wójt Gminy

/-/ Andrzej Józef Luboiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Kałamajska-Nowak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-07-26 15:23
 • zmodyfikował: Radosław Maros
  ostatnia modyfikacja: 2012-03-01 13:24

Rejestr zmian

 • zmieniono 2011-07-26 15:25 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2012-03-01 13:09 przez Radosław Maros
 • zmieniono 2012-03-01 13:13 przez Radosław Maros
 • zmieniono 2012-03-01 13:14 przez Radosław Maros
 • zmieniono 2012-03-01 13:24 przez Radosław Maros

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 47791
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-09-05 10:41:25