Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

U C H W A Ł A Nr III/19/2002
Rady Gminy w Kowiesach
 
z dnia 10 grudnia 2002 roku

w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Kowiesy.

Na podstawie art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / j.t Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984 / oraz § 40 do Załącznika do Uchwały Nr XVII/45/96 Rady Gminy w Kowiesach z dnia 15 lutego 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy w Kowiesach

Rada Gminy w Kowiesach uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się termin przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich  na terenie gminy Kowiesy wg harmonogramu stanowiącego załacznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Gminy

/-/ Dariusz Sobczak
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-08-22 12:24
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-09 09:34

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5956
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-07-05 16:04

Urząd Gminy Kowiesy

Kowiesy 85
96-111 Kowiesy
NIP: 836-18-32-418   REGON: 750148294


Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/Kowiesy
nr konta: 83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

Dane kontaktowe

tel.: 46 8317026
fax: 46 8317081

e-mail: urzad@kowiesy.pl

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku

w godzinach 8.00 do 16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2036095
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-18 13:11

Stopka strony