Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA NR III/18/2002
Rady Gminy w Kowiesach
z dnia 10 grudnia 2001 roku


w sprawie ustalenia wysokości stawek za pobieraną wodę z komunalnych urzadzeń zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę na terenie gminy Kowiesy w 2003 roku.

Na podstawie srt. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /t.j Dz.U z 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220 , Nr 62 poz. 558 i Nr 113, poz. 984/ oraz art. 4, ust. 1 punkt 2 Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej / Dz. U Nr 9 poz. 43 z 1997 r., Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 /


Rada Gminy w Kowiesach uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się opłatę za wodę pobieraną z komunalnych urzadzeń zbiorowego zaopatrzenia zaopatrzenia wsi w wodę w wysokości 1,80zł, - za 1m3 wody /brutto/.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXIX/153/2001 Rady Gminy w Kowiesach z dnia 6 grudnia 2001 roku w sprawie uchwalenia wysokości stawek za pobieraną wodę z komunalnych urządzeń zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę na terenie gminy Kowiesy.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzedowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku.

Przewodniczecy
Rady Gminy

/-/ Dariusz Sobczak

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-08-22 12:24
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-09 09:25

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5953
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-07-05 16:04

Urząd Gminy Kowiesy

Kowiesy 85
96-111 Kowiesy
NIP: 836-18-32-418   REGON: 750148294


Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/Kowiesy
nr konta: 83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

Dane kontaktowe

tel.: 46 8317026
fax: 46 8317081

e-mail: urzad@kowiesy.pl

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku

w godzinach 8.00 do 16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2036073
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-18 13:11

Stopka strony