Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

                                  U C H W A Ł A Nr III/17/2002
Rady Gminy w Kowiesach                                               z dnia 10 grudnia 2002 roku                                         w sprawie  uchwalenia opłaty targowej na terenie gminy Kowiesy                                                                                          w 2003 roku.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / j.t Dz.U z 2001 Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271/ oraz art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /j. t Dz.U z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683/Rada Gminy w Kowiesach uchwala co następuje:§ 1. Ustala się wysokość dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Kowiesy:1. Przy sprzedaży z ręki, kosza, skrzynki - 4,00 zł2. Przy sprzedaży ze straganów i stoiska/ zajmujących powierzchnię do 8 m2 - 7,00złb/ zajmujących powierzchnię powyżej 8 m2 - 10,00zł3. Przy sprzedaży z samochodów:a/ samochód dostawczy do 3,5 tony - 7,00 złb/ samochód osobowy - 6,00 złc/ samochód ciężarowy - 12,00 zł4. Za prowadzenie gier loteryjnych i strzelnic - 10,00 zł§ 2. 1.Zarządza się pobór opłaty w formie inkasa.2.Na inkasenta wyznacza się Panią Lidię Bilską pracownika Urzędu Gminy3.Inkasent rozlicza się kwartalnie z zainkasowanych kwot.4.Wynagrodzenie dla inkasenta ustala się w wysokości 20% zainkasowanej kwoty§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXX/157/2001 Rady Gminy w Kowiesach z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia opłaty targowej.§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszeniaPrzewodniczącyRady Gminy/-/ Dariusz Sobczak
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-08-22 12:24
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-09 09:22

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5957
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-07-05 16:04

Urząd Gminy Kowiesy

Kowiesy 85
96-111 Kowiesy
NIP: 836-18-32-418   REGON: 750148294


Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/Kowiesy
nr konta: 83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

Dane kontaktowe

tel.: 46 8317026
fax: 46 8317081

e-mail: urzad@kowiesy.pl

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku

w godzinach 8.00 do 16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2036101
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-18 13:11

Stopka strony