Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

UCHWAŁA NR III/11/2002 Rady Gminy w Kowiesach z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do naliczania podatku rolnego w 2003 roku
U C H W A Ł A Nr III/12/2002 Rady Gminy w Kowiesach z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy do naliczania podatku leśnego w 2003 roku.
U C H W A Ł A Nr III/13/2002 Rady Gminy w Kowiesach z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Kowiesy w 2003 roku.
U C H W A Ł A Nr III/14/2002 Rady Gminy w Kowiesach z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie okreslenia stawek podatku od środków transportowych obowiąujących na terenie gminy Kowiesy w 2003 roku.
U C H W A Ł A Nr III/15/2002 Rady Gminy w Kowiesach z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia stawek podatku od posiadanych psów obowiązujących na terenie gminy Kowiesy w 2003 roku.
U C H W A Ł A III/16/2002 Rady Gminy w Kowiesach z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia opłaty administracyjnej obowiązującej na terenie gminy Kowiesy w 2003 r
U C H W A Ł A Nr III/17/2002 Rady Gminy w Kowiesach z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia opłaty targowej na terenie gminy Kowiesy w 2003 roku.
UCHWAŁA NR III/18/2002 Rady Gminy w Kowiesach z dnia 10 grudnia 2001 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek za pobieraną wodę z komunalnych urzadzeń zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę na terenie gminy Kowiesy w 2003 roku.
U C H W A Ł A Nr III/19/2002 Rady Gminy w Kowiesach z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Kowiesy.
Uchwała Nr III/20/ 2002 Rady Gminy w Kowiesach z dnia 10 grudnia 2002r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 rok.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 28728
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-07-05 16:04:24