Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

UCHWAŁA NR VIII/37/2003
RADY GMINY W KOWIESACH
z dnia 28 marca 2003 roku.

w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Oświaty w Kowiesach i nadanie Statutu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm Dz. U z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1804/

Rada Gminy w Kowiesach uchwala co następuje:

§ 1. Tworzy się Gminny Zespół Oświaty jako gminną jednostkę organizacyjną

§ 2. Zespół, o którym mowa w § 1 powołany będzie do obsługi ekonomiczno - administracyjnej i finansowo - księgowej placówek oświatowych funkcjonujących na terenie gminy.

§ 3. Przyjmuje się Statut Zespołu w wersji stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.


Przewodniczący
Rady Gminy

/-/ Dariusz Sobczak

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-08-22 15:38
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-09 11:37

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13434
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-07-05 15:57:00