Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • www.kowiesy.pl

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

UCHWAŁA NR XI/54/2003
Rady Gminy w Kowiesach
z dnia 22 sierpnia 2003 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2003 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 zm. Dz. U. z 2002 r Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 roku Nr 80 poz. 717) oraz art. 109, art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 zm. Dz. U. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874),

Rada Gminy w Kowiesach uchwala, co następuje:


§ 1.
Dokonać zmian budżetu gminy uchwalonego Uchwałą Rady Gminy w Kowiesach Nr VIII/36/2003 z dnia 28 marca 2003 roku:

a) zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 18.648 zł. � zgodnie z załącznikiem Nr 1;
b)
zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 18.648 zł. � zgodnie z załącznikiem Nr 2.


§ 2
. Budżet Gminy po uwzględnieniu zmian określonych w § 1 wynosi:
po stronie dochodów 3.995.945,- zł.
po stronie wydatków 4.430.945,- zł.


§ 3.
Dokonać zmian w budżecie gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3.


§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Przewodniczący
Rady GminyDariusz Sobczak

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-08-22 15:06
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-09 14:26

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-04-07 15:06

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5584
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-07-05 15:50:06