Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXI/94/04
Rady Gminy Kowiesy
z dnia 29 czerwca 2004 roku

w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zm. Dz. U. z 2002r Nr 23 poz. 220,Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984,Nr 153 poz.1271,Nr214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568) oraz art.109, art. 124 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 zm. Dz. U. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz.1611, Nr 189 poz. 1851, Dz. U. z 2004r. nr 19, poz. 177),


Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1. Dokonać zmian budżetu gminy uchwalonego Uchwałą Rady Gminy
Kowiesy Nr XVIII/82/04 z dnia 17 marca 2004 roku:
a/ zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 87.895,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr1.
b/ zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 87.895,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet Gminy po uwzględnieniu zmian określonych w § 1 wynosi:
po stronie dochodów 4.413.123,-zł,
po stronie wydatków 5.234.638,-zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący
Rady Gminy


/-/ Dariusz Sobczak

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-06-29 12:23
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-10 11:53
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-04-07 12:24

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2966
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-07-05 14:46

Urząd Gminy Kowiesy

Kowiesy 85
96-111 Kowiesy
NIP: 836-18-32-418   REGON: 750148294


Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/Kowiesy
nr konta: 83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

Dane kontaktowe

adresy email:

tel.: 46 8317026
fax: 46 8317081

e-mail: urzad@kowiesy.pl

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku

w godzinach 8.00 do 16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2347060
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-04 11:36

Stopka strony