Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXV/116/04
Rady Gminy Kowiesy
z dnia 28 grudnia 2004 roku


w sprawie przyjęcia PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KOWIESY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2005 ROKU

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr l 16 poz. 1203 ) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz.873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116 poz. 1203 oraz Nr 210, poz. 2135 )


Rada Gminy Kowiesy uchwala co następuje:

§ 1. Rada Gminy Kowiesy przyjmuje program współpracy Gminy Kowiesy z organizacjami pozarządowymi w 2005 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do Uchwały


§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Gminy Kowiesy/-/ Dariusz Sobczak

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-12-28 10:55
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-15 09:03
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-04-07 10:56

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2966
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-06-30 13:42

Urząd Gminy Kowiesy

Kowiesy 85
96-111 Kowiesy
NIP: 836-18-32-418   REGON: 750148294


Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/Kowiesy
nr konta: 83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

Dane kontaktowe

adresy email:

tel.: 46 8317026
fax: 46 8317081

e-mail: urzad@kowiesy.pl

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku

w godzinach 8.00 do 16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2281709
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-05-25 13:19

Stopka strony