Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • www.kowiesy.pl

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXVI/126/05
RADY GMINY KOWIESY
z dnia 25 lutego 2005 roku

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kowiesach

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203)


Rada Gminy Kowiesy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowiesach stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.
Traci moc Zarządzenie Nr 3 Naczelnika Gminy Kowiesy z dnia 30.IV.1990r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowiesach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Kowiesy/-/ Janina Rybicka

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-02-25 10:30
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-15 09:28

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-04-07 10:31

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14625
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-06-30 13:30:46