Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

UCHWAŁA NR XXVI/117/05 Rady Gminy Kowiesy z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Woli Pękoszewskiej
UCHWAŁA NR XXVI/118/05 Rady Gminy Kowiesy z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Turowej Woli
UCHWAŁA NR XXVI/119/05 Rady Gminy Kowiesy z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Kowiesy na rok 2005
UCHWAŁA NR XXVI/120/05 Rady Gminy Kowiesy z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2005
UCHWAŁA NR XXVI/121/05 Rady Gminy Kowiesy z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień Gminy Kowiesy na rok 2005
UCHWAŁA NR XXVI/ 122/05 Rady Gminy Kowiesy z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu Gminy Kowiesy
UCHWAŁA Nr XXVI/123/05 Rady Gminy Kowiesy z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, dodatku motywacyjnego oraz nagród nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę Kowiesy
UCHWAŁA Nr XXVI/124/05 Rady Gminy Kowiesy z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
UCHWAŁA NR XXVI/125/05 Rady Gminy Kowiesy z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/105/04 Rady Gminy Kowiesy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy
UCHWAŁA Nr XXVI/126/05 Rady Gminy Kowiesy z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowiesach

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 23868
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-06-30 13:30:46