Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXX/138/05
Rady Gminy Kowiesy
z dnia 28 czerwca 2005 roku


w sprawie ustalenia dobrowolnego świadczenia pieniężnego na budowę sieci wodociągowych na terenie Gminy Kowiesy

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220 , Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203)


Rada Gminy Kowiesy uchwala, co następuje:

§1. Ustala się dobrowolną formę świadczenia pieniężnego na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami.


§2. Wysokość dobrowolnego świadczenia, o którym mowa w § 1 określa się na kwotę 2.000 zł.
2.1. Na poczet ww. kwoty zalicza się dobrowolne wpłaty dokonane na konto Urzędu Gminy w latach 1994-2000 na rzecz rozwoju sieci wodociągowej.


§3. Dla miejscowości, w których dokonywana jest wymiana starej sieci wodociągowej ustala się dobrowolne świadczenie w wysokości 500 zł.


§4. Szczegółowe warunki dobrowolnego udziału w realizacji inwestycji określą odrębne umowy cywilno-prawne.


§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Gminy Kowiesy

/-/ Janina Rybicka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-06-28 12:23
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-15 10:15

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3091
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-06-30 11:25

Urząd Gminy Kowiesy

Kowiesy 85
96-111 Kowiesy
NIP: 836-18-32-418   REGON: 750148294


Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/Kowiesy
nr konta: 83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

Dane kontaktowe

tel.: 46 8317026
fax: 46 8317081

e-mail: urzad@kowiesy.pl

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku

w godzinach 8.00 do 16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1973702
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-08-22 13:59

Stopka strony