Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXXII/150/05
Rady Gminy Kowiesy
z dnia 30 września 2005 roku


w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kowiesy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806) w związku z art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005 roku Dz. U. Nr 130, poz. 1087)


Rada Gminy Kowiesy uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 224 o powierzchni 2,18 ha, położonej w miejscowości Wola Pękoszewska.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Gminy


/-/ Janina Rybicka
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-09-30 11:32
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-15 11:59

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3311
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-06-30 10:55

Urząd Gminy Kowiesy

Kowiesy 85
96-111 Kowiesy
NIP: 836-18-32-418   REGON: 750148294


Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/Kowiesy
nr konta: 83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

Dane kontaktowe

tel.: 46 8317026
fax: 46 8317081

e-mail: urzad@kowiesy.pl

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku

w godzinach 8.00 do 16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2211705
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-03-31 12:49

Stopka strony