Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXXII/149/05
Rady Gminy Kowiesy
z dnia 30 września 2005 roku


w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w sołectwie Pękoszew

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806) oraz § 20 ust. 1 Statutu Sołectwa Pękoszew


Rada Gminy Kowiesy uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się wybory sołtysa sołectwa Pękoszew.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca

Rady Gminy


/-/ Janina Rybicka

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-09-30 11:29
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-15 11:57

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9415
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-06-30 10:55:22