Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXXV/170/06 Rady Gminy Kowiesy z dnia 31 stycznia 2006 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień Gminy Kowiesy na rok 2006

UCHWAŁA Nr XXXV/171/06 Rady Gminy Kowiesy z dnia 31 stycznia 2006 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Kowiesy z organizacjami pozarządowymi w 2006 roku

UCHWAŁA NR XXXV/172/06 Rady Gminy Kowiesy z dnia 31 stycznia 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/105/05 Rady Gminy Kowiesy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy.
UCHWAŁA NR XXXV/173/06 Rady Gminy Kowiesy z dnia 31 stycznia 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.
UCHWAŁA NR XXXV/174/06 Rady Gminy Kowiesy z dnia 31 stycznia 2006 roku w sprawie określenia przeznaczenia kwoty pochodzącej z umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
UCHWAŁA NR XXXV/175/06 Rady Gminy Kowiesy z dnia 31 stycznia 2006 roku w sprawie określenia przeznaczenia kwoty pochodzącej z umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 19501
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-06-30 09:41:46