Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 UCHWAŁA Nr XXXIX/196/06

Rady Gminy Kowiesy

z dnia 31 sierpnia 2006 roku

w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/179/06 Rady Gminy Kowiesy z dnia 14 marca 2006 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Skierniewickiemu pomocy finansowej

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17 poz. 128) oraz art. 175 ust 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, MP Nr 69 poz. 962, Dz. U. Nr 169 poz. 1420 z 2006 r. Nr 45 poz. 319 i Nr 104 poz. 708)

Rada Gminy Kowiesy uchwala co następuje:

§ 1.W uchwale Nr XXXVI/179/06 Rady Gminy Kowiesy z dnia 14 marca 2006 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Skierniewickiemu pomocy finansowej § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: ,,Dotacja w kwocie 48.500 zł (czterdzieści osiem tysięcy pięćset złotych) zostanie udzielona ze środków przewidzianych w dziale 600 rozdziale 60014, budżetu gminy Kowiesy na 2006 rok”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

/- / Janina Rybicka

  • autor informacji: Beata Heleniak
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2006-09-07 12:40

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3758
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-06-30 09:11

Urząd Gminy Kowiesy

Kowiesy 85
96-111 Kowiesy
NIP: 836-18-32-418   REGON: 750148294


Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/Kowiesy
nr konta: 83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

Dane kontaktowe

tel.: 46 8317026
fax: 46 8317081

e-mail: urzad@kowiesy.pl

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku

w godzinach 8.00 do 16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1966246
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-08-22 13:59

Stopka strony