Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

 

Uchwała Nr XXXIX/195/06

Rady Gminy Kowiesy

z dnia 31 sierpnia 2006 roku

w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź.zm.)

Rada Gminy Kowiesy uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić tryb opracowania i uchwalania budżetu gminy oraz szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących wg załącznika nr 1, nr 2, nr 3 do niniejszej uchwały określającego:

  1. Szczegółowy tryb opracowania i uchwalania budżetu gminy oraz szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących przygotowaniu projektu uchwały budżetowej do uchwalenia budżetu gminy przez Radę Gminy (załącznik Nr 1);
  2. Szczegółowość opracowania informacji o stanie mienia komunalnego, która stanowi integralną część uchwały budżetowej (załącznik nr 2);
  3. Wzór druku materiałów informacyjnych w zakresie wydatków i rozchodów do stosowania przez wszystkich dysponentów budżetu gminy oraz inne jednostki uprawnione do składania materiałów do projektu budżetu gminy (załącznik nr 3).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Janina Rybicka

drukuj ()

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Heleniak
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2006-09-07 11:57

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12856
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-06-30 09:11:04