Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

UCHWAŁA Nr I/5/06

Rady Gminy Kowiesy

z dnia 27 listopada 2006 roku

w sprawie ustalenia przedmiotu działania i składu osobowego Komisji Rolnictwa

Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr153, poz 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337) oraz § 15 ust. 1 Statutu Gminy Kowiesy (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2003 r. Nr 162, poz. 1598)

Rada Gminy Kowiesy uchwala, co następuje:

§ 1. Przedmiotem działania Komisji Rolnictwa są sprawy z zakresu gospodarki mienia komunalnego, rolnictwa i ochrony środowiska, a w szczególności dotyczące:

 1. inwestycji i remontów z zakresu infrastruktury technicznej, obiektów kubaturowych,
 2. planowania i zagospodarowania przestrzennego,
 3. ładu i porządku na terenie gminy.

§ 2. Ustala się następujący skład osobowy Komisji Rolnictwa:

 1. MACHAŁOWSKI WIKTOR
 2. OZIĘBŁO KRYSTYNA
 3. KOWALSKA BARBARA
 4. ŻUKOWSKI CEZARY
 5. MAMCZAREK JÓZEF

§ 3. Na pierwszym posiedzeniu Komisja dokona wyboru przewodniczącego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodnicząca
    Rady Gminy

/-/ Janina Rybicka

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Słoma
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-12-04 13:02
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2006-12-04 13:03

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11071
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-06-30 09:01:14