Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

 


U C H W A Ł A Nr VI/32/07

RADY GMINY KOWIESY

z dnia 20 kwietnia 2007 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 ,poz.1271, Nr 162, poz. 1568, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 Nr 220, 1601)

Rada Gminy Kowiesy uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie na własność Gminy Kowiesy nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie: nr 122 o pow. 0,7900 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Kowiesy.

§ 2. Środki na nabycie nieruchomości pochodzić będą z podatku od nieruchomości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                       Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Janina Rybicka

drukuj ()

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Jakubiak
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2007-04-30 11:31

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 21310
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-06-29 14:15:56