Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

U C H W A Ł A Nr VI/32/07 RADY GMINY KOWIESY z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

UCHWAŁA NR VI/31/07 Rady Gminy Kowiesy z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie odmowy uzgodnienia projektu Rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Górnej i Środkowej Rawki
UCHWAŁA Nr VI/30/07 Rady Gminy Kowiesy z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie uzgodnienia projektu Rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie ustanowienia planu ochrony Bolimowskiego Parku Krajobrazowego

U C H W A Ł A Nr VI/29/07 RADY GMINY KOWIESY z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kowiesy

UCHWAŁA Nr VI /28/07 Rady Gminy Kowiesy z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/64/03 z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
UCHWAŁA Nr VI/27/07 Rady Gminy Kowiesy z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Skierniewickiemu na zorganizowanie i koordynowanie porad lekarza psychiatry dla dzieci zamieszkałych na terenie Gmin Powiatu Skierniewickiego

Uchwała Nr VI/26/07 Rady Gminy Kowiesy z dnia 20 kwietnia 2007 roku
w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2007

UCHWAŁA NR VI/25/07 Rady Gminy Kowiesy z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2006 rok

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 21308
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-06-29 14:15:56