Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

 

UCHWAŁA Nr IX/ 42/07

Rady Gminy Kowiesy

z dnia 4 września 2007roku

w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących

w skład mieszkaniowego zasobu gminy


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203 , Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441; z 2006 r. Nr 17 , poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz.1337) oraz art 21 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2001 r. Nr 71 poz.733; z 2002 r. Nr 113, poz.984, Nr 168 poz.1383; z 2003 r. Nr 113, poz.1069; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 31, poz. 266, Nr 69, poz. 626 i z 2006 r. Nr 86, poz.602, Nr 167, poz.1193 oraz Nr 249, poz.1833)

Rada Gminy Kowiesy uchwala, co następuje:

§1. Wprowadza się zasady wynajmowania lokali mieszkalnych określone w załączniku do uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierz się Wójtowi Gminy Kowiesy.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.


                                                                   Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Janina Rybicka


drukuj ()

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Jakubiak
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2007-09-19 13:19

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2007-09-19 13:19

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10700
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-06-29 14:05:26