Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

UCHWAŁA NR XI/62/07 RADY GMINY KOWIESY z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie powiadomienia Skarbnika i Sekretarza Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego

UCHWAŁA Nr XI/61/07 Rady Gminy Kowiesy z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Turowej Woli oraz Oddziału Przedszkolnego w Szkole Filialnej w Turowej Woli podporządkowanych Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kowiesach
UCHWAŁA Nr XI/60/07 Rady Gminy Kowiesy z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
UCHWAŁA Nr XI/59/07 Rady Gminy Kowiesy z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Uchwała Nr XI/58/07 Rady Gminy Kowiesy z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007

UCHWAŁA Nr XI/57/07 Rady Gminy Kowiesy z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
UCHWAŁA Nr XI/56/07 Rady Gminy Kowiesy z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
UCHWAŁA Nr XI/54/07 Rady Gminy Kowiesy z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
UCHWAŁA NR XI/53/07 RADY GMINY KOWIESY z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów

wsi: Wola Pękoszewska, Turowa Wola, Paplin, Jeruzal, Lisna, Kowiesy, gmina Kowiesy.

UCHWAŁA NR XI/52/07 RADY GMINY KOWIESY z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi: Wola Pękoszewska, Turowa Wola, Paplin, Jeruzal, Lisna, Kowiesy, gmina Kowiesy z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 30252
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-06-29 14:01:31