Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

UCHWAŁA Nr XIII/72/08

Rady Gminy Kowiesy

z dnia 8 lutego 2008 roku

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kowiesy

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2008 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. r Nr 96, poz. 873; z 2004 Nr 64, poz. 593, Nr 116 poz. 1203 oraz Nr 210, poz. 2135 i z 2005r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169 poz. 1420 i Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651 ).

Rada Gminy Kowiesy uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Gminy Kowiesy przyjmuje Program współpracy Gminy Kowiesy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2008 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Janina Rybicka

drukuj ()

  • autor informacji: Teresa Słoma
    data wytworzenia: 2008.02.08
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2008-02-12 11:31
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2008-02-12 11:32

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3665
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-06-29 13:58

Urząd Gminy Kowiesy

Kowiesy 85
96-111 Kowiesy
NIP: 836-18-32-418   REGON: 750148294


Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/Kowiesy
nr konta: 83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

Dane kontaktowe

tel.: 46 8317026
fax: 46 8317081

e-mail: urzad@kowiesy.pl

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku

w godzinach 8.00 do 16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1991596
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-18 10:24

Stopka strony