Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • www.kowiesy.pl

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowiesach ogłasza nabór stanowisko pracy głównego księgowego

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWIESACH ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO NA 1/2 ETATU

Wskaznik zatrudnienia osób niepełnosprawnych,w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6% 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne o kierunku rachunkowość i finanse z 3 letnią praktyką w księgowości,
 • ukończyła średnie, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 • znajomość zagadnień ustawy  o rachunkowości i finansach publicznych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • znajomość obsługi komputera (umiejętność obsługi programów: Word, Excel, Płatnik, Budżet)
 • rzetelność, sumienność, odpowiedzialność,

Zakres zadań o przewidzianych do wykonywania na stanowisku:

 • opracowywanie i planowanie budżetu oraz realizacja operacji budżetowych,
 • przygotowanie i księgowanie dokumentów,
 • analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu i innych będących w dyspozycji jednostki,
 • prowadzenie księgowości i majątku Ośrodka,
 • prawidłowe i terminowe sporządzanie wewnętrznych i zewnętrznych sprawozdań finansowych,
 • naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac (obsługa programu płacowego).
 • rozrachunki z ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych i Urzędem Skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sporządzanie deklaracji miesięcznych i rocznych PIT-4, PIT-11/8B.
 • wystawianie deklaracji miesięcznych RMUA i DRA (obsługa programu ZUS płatnik).
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS Rp-7. 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, 
 • kopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy, 
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych umiejętności,
 • oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne, 
 • klauzula o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji" zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

 

Komplet dokumentów prosimy przesyłać pocztą lub składać osobiście w terminie do 20 stycznia 2017 roku do godziny 1400 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowiesach pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowiesach z dopiskiem: "oferta na stanowisko głównego księgowego".

  Kierownik                 

  Gminnego Ośrodka
           Pomocy Społecznej

 /-/ Bogusława Kwiatkowska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bogusława Kwiatkowska
 • opublikował: Radosław Maros
  data publikacji: 2017-02-08 12:12

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 21206
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-02-06 08:40:24