Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

SZKOŁA PODSTAWOWA W KOWIESACH


 

Dyrektor Szkoły: Agnieszka Staszewska

Miejscowość: Kowiesy
Poczta: 96-111 Kowiesy
Województwo: łódzkie
Powiat: skierniewicki

Telefon: (46) 831- 72- 99
Fax: (46) 831 - 70 - 95
e-mail: spkowiesy@vp.pl 
www http://spkowiesy.superszkolna.pl  

Czas pracy: poniedziałek - piątek: 8.30 - 15.00
Zakres działania:
Szkoła Podstawowa w Kowiesach jest szkołą publiczną zaspakajającą potrzeby oświatowe środowiska lokalnego w zakresie kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży na poziomie podstawowym.

CELE I ZADANIA SZKOŁY
Głównym celem szkoły :
Przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie ludzi dorosłych i do działalności praktycznej poprzez:- ukazywanie norm moralnych i społecznych powszechnie akceptowanych w zbiorowości ludzi dorosłych dla ich przyswojenia i stosowania,
- zapoznanie z zachodzącymi przemianami społeczno - gospodarczymi w środowisku i prognoza potrzeb kadrowych dla jego rozwoju oraz wstępne przygotowanie do wykonywania niektórych zadań,
- udzielanie pomocy w rozumieniu miejsca i roli człowieka jako dziecka, ojca i matki w rodzinie, ucznia w zbiorowości szkolnej, rówiesnika w grupie środowiska lokalnego, pracownika w zakładzie pracy i obywatela kraju,
- wyrabianie umiejętności obserwacji i selektywnego wartościowania zachodzących procesów, zjawisk i wydarzeń w otaczającej rzeczywistości i wyciągania z nich wniosków do działalności praktycznej

Przygotowanie uczniów do działań podejmowanych dla własnego rozwoju poprzez:- pobudzenie i wyzwalanie aktywności poznawczej w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności,
- stwarzania warunków dla rozwoju zainteresowań i uzdolnień poznawczych,
- zapoznawanie z różnymi sposobami korzystania z różnych źródeł informacji przy poznawaniu otaczającej rzeczywistości,
- wdrażanie do nawyku pracy samokształceniowej.

Wyrabianie właściwego stosunku do samego siebie i swoich poczynań w środowisku społecznym i przyrodniczym: umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów z otoczeniem społecznym i przyrodniczym, szacunku dla tych środowisk oraz dla ich ochrony i rozwoju.

Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne życie i za los państwa poprzez:- kształtowanie przekonania o potrzebie urządzenia i zabezpieczenia własnego życia w oparciu o własną działalność zawodową i gospodarczą,
- ukazywanie potrzeby ponoszenia ciężarów majatkowych i osobistych dla zaspokojenia niektórych potrzeb publicznych.

Dla osięgnięcia zamierzonych celów szkoła będzie:- uznając całkowitą odpowiedzialność rodziców za wychowanie swoich dzieci szkoła będzie wzmacniać wysiki wychowawcze domu rodzinnego poprzez:
a) rozbudowę różnych form opieki socjalnej dla uczniów, w szczególności zaś pomocy materialnej dla najbardziej potrzebujących, zapewnienie bezpłatnej opieki higienicznej, żywienia zbiorowego za całkowitą lub częściową odpłatnością, a dla dzieci najbiedniejszych bezpłatne,
b) rozwijanie opieki wychowawczej kompensującej braki i błędy w moralnym i społecznych rozwoju dziecka, w szczególnośći poznawania warunków i potrzeb życia dziecka, zorganizowanie poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego,
utrzymywanie stałych kontaktów z rodzicami lub opiekunami prawnymi, organizowanie pomocy dydaktycznej dla uczniów słabszych i zaniedbanych.

Szkoła będzie sprzyjać upowszechnianiu i utrwalaniu w świadomości uczniów chrześcijańskich wartości życia jako podstawy ładu moralnego w życiu jednostki, rodziny i społeczeństwa.

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2006-06-29 21:13
  • zmodyfikował: Urszula Wieteska
    ostatnia modyfikacja: 2024-02-07 09:57

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Teresa Słoma, tel.(046) 831 70 81, 96-111 Kowiesy

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 32291
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-02-07 10:03:43