Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

Zarządzenie Nr 45/03
Wójta Gminy Kowiesy
z dnia 30 grudnia 2003 roku

 

w sprawie: opracowania układu wykonawczego do zmian budżetu
i w budżecie gminy na 2003 rok.

 

Na podstawie art. 30 ust.1, Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. Z 2003 r. Nr 80 poz. 717/ w związku z art.126 ust.1 pkt1 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / t. j. Dz. U. Z 2003 r. Nr 15, poz. 148 zm. Dz. U. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851/
Wójt Gminy Kowiesy zarządza, co następuje :

§ 1. Ustala się układ wykonawczy do zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2003, uchwalonych Uchwałą Rady Gminy Kowiesy Nr XVI/76/03, z dnia 30 grudnia 2003 roku, zgodnie z załącznikami Nr 1, Nr 2 i Nr 3.


§ 2 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Wójt Gminy

/-/ mgr inż. Jerzy Tkaczow

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Heleniak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-12-30 12:35
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-07-08 15:37

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-05-25 22:52

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Teresa Słoma, tel.(046) 831 70 81, 96-111 Kowiesy

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 287670
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-07-11 11:09:08