Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

 

ZARZĄDZENIE NR 143/2006

Wójta Gminy Kowiesy

z dnia 30 czerwca 2006 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2006 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,

Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717,

Nr 162 poz. 1568 z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172

poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457) oraz art. 188 ust. 1, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca

 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104)

Wójt Gminy Kowiesy zarządza, co następuje :

§ 1. Dokonać zmian budżetu gminy uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Kowiesy

 Nr XXXVI/178/06 z dnia 14 marca 2006 roku:

a/ zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 892,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr1.

b/ zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 892,-zł, w tym wydatki bieżące

w wysokości 892,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet Gminy po uwzględnieniu zmian określonych w § 1 wynosi:

- po stronie dochodów 4.982.051,-zł,

- po stronie wydatków 5.172.751,-zł.

§ 3. Dokonać zmian w budżecie gminy na rok 2006, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy

mgr inż. Andrzej Józef Luboiński

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Heleniak
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2006-07-19 15:44

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2006-07-19 15:44

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Teresa Słoma, tel.(046) 831 70 81, 96-111 Kowiesy

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 287673
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-07-11 11:09:08